Home ستون آزاد آرشیو ستون آزاد پروژه ای با نام همبستگی نوین- وحید نعیمی
آرشیو ستون آزاد - ستون آزاد - سپتامبر 4, 2023

پروژه ای با نام همبستگی نوین- وحید نعیمی

نامه رسیده از داخل

هدف اصلی : بالا نشان دادن پایگاه اجتماعی رضا پهلوی و مطرح کردنش به عنوان تنهاترین و پرطرفدارترین رهبر سیاسی در مقابل نظام جمهوری اسلامی ، سر پوش نهادن بر تعداد وکالت دهندگان به وی
هدف فرعی : افزایش درآمد از طریق اعلان همبستگی با رضا پهلوی و خانواده اش
استراتژی : کارزار سه ماه فاقد برنامه و گفتمان، اتکا به گذشته گرائی و نوستالژیها

به دلیل نیاز روحی جوانان به قهرمان پرستی، که کم و بیش برانگیخته از نیاز به رهبری است، قهرمان منتخب آنان توسط هنرپیشه ها و سلبریتی ها ساخته و پرداخته می شود، تا پس از محبوبیت و به شهرت رسیدن از وجود آنان سوداگرانه بهره مند گردند. یا صاحبان تبلیغات، برای امور سیاسی یا تجاری، از آنان استفاده کنند.
اخبار حاکی از افزایش فروش بلیط کنسرت ها دارد. ولی این شرکت در کنسرت ها را نمی توان به حساب رضا پهلوی گذاشت، چونکه جذبه ای برای جوانان ندارد و این را در عدم پاسخ مثبت مردم برای شرکت در سالروز فوت محمدرضا شاه شاهد بودیم.
عده ای نیز برآنند تا شعارهایی مثل  «کشور که شاه نداره، حساب کتاب نداره» و  « رضا شاه روحت شاد» را به حساب طرفداری مردم از رضا پهلوی و دعوتش به رهبری معرفی کنند، ولی جدای از ریشه آن شعار ها، سر دادن آنها از سوی معترضین، علاوه بر مخالفت با نظام مذهبی و حجاب اجباری ، تاکید آنان بر  «اصل لیاقت» است، نه طرفداری از شخص رضا پهلوی و خاندان رضا شاه.
این پروژه که نه تنها از جذب نیروهای پهلوی خواه ( سلطنت طلب)، که تحت عناوینی مانند مشروطه خواه و پادشاهی خواه فعالیت می کنند، ناتوان بوده و در بین آنها چند دستگی و تفرق دیده می شود، بلکه از همکاری با دیگر طیف های سیاسی ایران دوست نیز خبری دیده نمیشود.
به دلیل مطلق گرایی و فرد پرستی و ناسیونالیسم منفی که در بین هواداران سلطنت وجود دارد و آنرا میتوان در کوبیدن و انگ زدن دیگر چهره ها و حتی زندانیان سیاسی و حقوق بشری داخل کشور، الزام مطلق به قانون مشروطه رضا شاهی و فقط حذف بخش های جزئی آن که بر اساس قانون لطمه ای نزند، زن، زندگی، آزادی و مرد، میهن، آبادی و ملی گرایی را فقط در وجود شاه دیدن، عواملی هستند که بجز ضعف های شخص رضا پهلوی در ناکامی این پروژه دخیل می باشند.
نا امیدی، ناآرامی و نوستالژی برای قبل از انقلاب ۵۷ نشانه ای از تقلای توام با سرخوردگی از حل مسایل، دلیل ایجاد گفتمان بازگشت به مشروطه و بازگشت به پادشاهی بوده است. ولی سوالی که مطرح می شود این است که آیا در بین اعضا اندیشکده کوروش افرادی صادراتی رژیم نیز هستند که چنین گفتمانی را که فقط تسکین موقت درد هست، ترویج می دهند؟!
پدر مهسا امینی علیرغم فشارهای امنیتی، اقدام به برگزاری سالگرد مهسا خواهد کرد. فلذا در صورت موفقیت و حتی آغاز دور جدید اعتراضات، هواداران رضا پهلوی نمیتواند آنرا به حساب سازوکار خویش بگذارند.