من و امام موسی صدر- هوشنگ معین زاده- بخش سوم

فقط می¬خواهد مرا با برنامه‌هایش که به تنهائی قادر به انجام آن¬ها نبود،همراه کند. به خصوص آن قسمتی که مربوط به موضوع آقای صدر بود که من رابط او با سازمان بودم. اوهیچ وقت اشاره‌‌ای به خصومتش با موسی صدر نمی‌کرد و تمام هم و غمش صرف آن می‌شد تا به من بقبولاند که به … ادامه خواندن من و امام موسی صدر- هوشنگ معین زاده- بخش سوم