Home ستون آزاد آرشیو ستون آزاد بحران اکراین، ریشه ها و نتایج – کاوه فرزند ملت

بحران اکراین، ریشه ها و نتایج – کاوه فرزند ملت

بخش سوم -اگر زلنسکی پیروز شود ، رییس جمهور بعدی ایران ” مسیح علینژاد ” خواهد بود .

تیتر بالا البته کمی اغراق آمیز است ، اما مگر در آزمایشگاه برای نشان دادن یک واقعیت که با چشم سر دیده نمی شود ، آنرا تا دهها هزار بار بزرگ نمی کنند که به چشم بیاید ؟. کار تحلیلگر نیز اینستکه عواملی ناپیدا و کوچک را که می توانند در صورتی که در شرایط مساعد قرار بگیرند موجد تغییرات بنیادی ( فارغ از مثبت یا منفی دانستن آن تغییرات ) بشوند را به مخاطب خود بشناساند و طبیعتا به مانند همان آسیب شناس گاها باید موضوعی را بزرگ نمایی کند تا بچشم بیاید .

میکربی که در دنیای سیاست بطور اعم و مشخصا از سوی آمریکا که در آرزوی بازگشت بدوران قدر قدرتی خود در ایران است رشد و پرورش داده می شود ، به ابتذال کشاندن امری جدی ای بنام سیاست است. آمریکا این راهبرد را در کشورهایی که دچار انقلاب مخملی شدند بکار بست و تمایل خود برای بکار بستن این سیاست در ایران را هم مخفی نمی کند .

سیاست رشد و پرورش دادن فعالان سیاسی مطیع در حد بله قربان گو از سوی آمریکا در کشورهایی از نوع ایران مدتهاست که دنبال میشود . یاد دارید که در سالهای ریاست جمهوری ” دونالد ترامپ ” خانم مصی علینژاد بسیار مورد توجه رسانه های آمریکایی بود ، جایزه بود که میگرفت واعتبار های صدها هزاری بود که دریافت میکرد و حتی خود ایشان و بعضی از حامیان آمریکایی اش از وی بعنوان کسی که می تواند رییس جمهور ایران شود نام میبردند ! توجه به وی در همان زمان بود که توسط خود رژیم اسلامی هم ، این موضوع در بوق و کرنا کرده میشد که گویا جنبش زنان ضد حجاب اجباری آن توان بالقوه را دارد که حکومت را به سرنگونی بکشد و می دانیم که اینطور نبود البته اهداف انحرافی که توسط ج.ا. مطرح بود موضوع بحث ما نیست ، اما این اشاره لازم است که رژیم خود در بزرگ کردن عوامل کم اثری مانند روح الله زم و مسیح علینژاد با مقاصد معین نقش داشته است و قصد ج.ا. از بزرگ کردن آدمهای کوچک به این خاطر است که یکم تامدتی کشورهای خواهان سرنگونی خود را سرگرم مسائل کم اهمیت کند و دوم با معرفی کردن دلقک و فحاش و رقاص بعنوان اپوزیسیون ، هیچ آبرویی برای مخالفین خود باقی نگذارد . در اکراین یک دلقک عاشق آمریکا مورد حمایت آمریکا قرار می گیرد در گرجستان ساکاشویلی ماجراجو اما مطیع ، در ایران خانمی که در خیابانها ی نیویورک فعالیت سیاسی را رقص بشکن و بالا اندازمیداند و یا کسی که لباس سیاستمداران قرن 18 آمریکا را می پوشد و خودرا خواهر زاده رضا شاه میداند و همه اشان هم خود را مسخره خاص و عام می کنند ، مورد حمایت جدی و تعجب بر انگیز سیاستمداران آمریکایی قرار می گیرند . این سیاست و رفتار اتفاقی نیست . آمریکایی ها دائما اشتباه می کنند ، اما احمق نیستند .

مثلا درمورد انقلاب مخملی و بروی کار آمدن اشخاص غیر سیاسی در اکراین نمی توان نقش ” ویکتوریا نولاند ” نماینده وقت آمریکا در آن کشور را نادیده گرفت . یا در انتخاب شدن ” ولا دیمیر زلنسکی ” بسمت ریاست جمهوری ” اوکراین ” هیچکس نمی تواند منکر تمایل شدید آمریکا و اروپا را به انتقال قدرت سریع از ” پروشنکو ” به وی شود این تمایل بحدی بود که اینان بطور علنی از ” پرو شنکو ” رییس جمهور وقت ” اکراین ” خواستند تا بعد از دور دوم انتخابات منجر به انتخاب ” زلنسکی ” ، هر چه زودتر قدرت را به وی تحویل دهد . بنظر میرسد علت علاقه شدید این کشورها به ” ولادیمیر زلنسکی ” بی تجربگی سیاسی ، شیتفگی در حد جنون وی به آمریکا و تنفر وی از روسیه بود . وی بحر حال نماینده اقشاری در اکراین است که کار و تجارت و تحصیل و پیشرفت آینده خود و کشور را حتی بقیمت نابودی سرزمین مادری خود در نزدیکی به آمریکا و دوری از روسیه می بینند و این انتخاب برای اروپا و آمریکا بهترین گزینه بود یعنی انتخاب فردی که تجربه کار سیاسی و دیپلماتیک ندارد، شیفتگی جنون آمیز به غرب و تنفری بی حد از روسیه دارد . اینکه علائق سیاسی رهبر یک کشور کدام است یکطرف و اینکه این فرد تا چه حد دیپلمات ، واقعگرا و توان مذاکره دارد طرف مهمتر موضوع است و ” زلنسکی ” کسی بود و هست که هیچ تجربه ای در امور سیاسی و دیپلماتیک ندارد وبخش مهمی از فاجعه ای که امروز ” اکراین ” به آن دچار است ، دقیقا بخاطر این ویژگی زلنسکی است و این جا دو موضوع مهم مطرح میشود 1- آمریکا دقیقا بدنبال حمایت از افراد و اقشاری ی در کشورهای مورد مناقشه است که مشخصات ” زلنسکی ” را داشته باشند و دلیل آنهم کاملا مشخص است ، اطاعت محض آن چیزی است که برای آمریکا از انتخاب شدن چنین افرادی حاصل میشود2- افرادی مانند ” زلنسکی ” و یا ” مسیح علینژاد ” در کشورهای اکراین و ایران نماینده یک تفکر هستند که در میان اقشار معین اجتماعی برد وسیعی دارند و آن تمایل شدید به حمایت از سیاستهای آمریکا در حد فرمانبرداری ازسیاستمداران این کشور است . طرفداران نظام سابق در ایران و حتی بخشهای زیادی از اصلاحطلبان حامی چنین خط مشی هستند و به مجرد اینکه پایشان به خارج از کشور میرسد یا کارمند ایران اینتر نشنال می شوند و یا کارمند رادیو فردا که مستقیما از کشور خارجی حقوق و امکانات میگیرند و ادعا هم دارند که در میدان دفاع از منافع کشور خود شمشیر میزنند و انتظار دارند که مردم هم باور کنند !! و امروز فعالترین رهبر این برخورد مسیح علینژاد است .

ربط این موضوع با بحران اکراین چیست ؟

ربط موضوع اینستکه اقشار اجتماعی که تحت رهبری ” زلنسکی ” در اکراین قدرت را بدست گرفتند و ویژگی آنها علاقه هیستریک به آمریکا ، تنفر هیستریک از روسیه و چین است ، در اعلب کشورهای منطقه حضور اجتماعی دارند ، در خود روسیه ، در بلا روس ، در لبنان همانهایی که فریاد میزدند و از فرانسه می خواستند که دوباره آنها را استعمار کند اینها دوستان آمریکا بوده و آن کشور هم آماده استفاده و سوء استفاده کامل از این افراد و روشنفکرانی است که صاحب این تفکر هستند ، مدتی پیش ” رضا تقی زاده ” فعال سیاسی نزدیک به طیف سلطنت طلب در مصاحبه ای می گفت که دنیا باید به آن مسیر برگردد که نظم جهانی هرمی تحت رهبری آمریکا دوباره مستقر شود . صاحبان این تفکر و تلقی که موضعگیری بخشهایی از مردم کشورهای منطقه است ، بشدت طرفدار تفکر ارتجاعی حفظ نظم قدیم به سردمداری آمریکا همان نظمی که در آن کودتای شیلی و ایران 1332 و حمله به عراق و افغانستان وبود … هستند و البته بمصداق کافور نهند نام زنگی خود را بسیار هم مترقی میدانند . اینان شکل دیگری از محافظه کاری سیاسی و ارتجاع سیاه هستند . وگرنه کیست که نداند برای کشور ما و هر رژیمی که در آن بر سر کار باشد دنیای چند قطبی ، بسیار مترقی تر از دنیای یک قطبی برهبری آمریکاست .

بعنوان نمونه در نظر بگیرید همین تفکر در ” اوکراین ” بقدرت رسید و نتیجه آن بقدرت رسیدن زلنسکی است که براحتی می توانست با روسیه به نتیجه برسد ، اما بر مبنای وحدت و خط گیری از آمریکا ، کشور خود را به میدان جنگهای نیابتی دو ابر قدرت تبدیل ، تا کنون چندین شهر خود را ازدست داده وضربات اساسی به اقتصاد و زیر ساختهای کشور دریافت کرده و آمریکا و اروپا هم جز ارسال اسلحه که فقط تلاشی برای ادامه جنگ خانمانسوز است کمکی به این کشور نمی کنند .

از یادنبریم که دنبال کنند گان تفکر ” زلنسکی ” در ایران مثل همین خانم ” علینژاد ” آمادگی تمام و کمال دارند که ایران را به سرنوشت اکراین دچار کنند و از سوی دیگرآمریکا نیز خواهان قرار دادن افرادی از این قبیل در پست و قدرت سیاسی است و اینان نیز چنان تشنه قدرت هستند که حاضر هستند که کشور خود را نه بسرنوشت عراق و افغانستان که حتی بسرنوشت اکراین دچار کنند ، از یادنبریم که اینان بدون استثناء از حمله آمریکا به عراق ، لیبی و افغانستان حمایت می کردند .

نتیجه گیری : اگر زلنسکی در اکراین بر ” ولادیمیر پوتین ” پیروز شود ، اقشار و روشنفکران طرفدار آمریکا در ، بخشهایی از اصلاح طلبان نزدیک به طیف سلطنت طلبان که بسیاری از آنها ها را در ایران اینتر نشنال می بینیم ، طبیعتا به این نتیجه خواهند رسید که اگر اکراین توانست و اگر غرب در اکراین به حمایت تسلیحاتی همه جانبه از رودرویی ملی گرایان افراطی – آمریکایی در آن کشور پرداخت آنان نیز می توانند شانس خود را ازمایش کنند و طبیعتا آنچه که در چنین معادله ای برای اینان مناط اعتبار نیست ، سرنوشت سیاهی است که در چنان شرایط مفروضی در انتظار ایران است . از یاد نبریم که تا کنون اقشار و گروههای سیاسی طرفدار آمریکا اهل مبارزه و ایستادن در مقابل نظامهای حاکم دشمن آمریکا نبوده و در مقابله های خیابانی بسرعت میدان را خالی میکردند ، مثلا اعتراضات خیابانی در آبان 1398 در ایران مورد حمایت اقشار متوسط و مرفه قرار نگرفت اما آنچه امروز در اکراین اتفاق افتاده اینستکه این اقشار بسختی در مقابل ارتش پر قدرت روسیه مقاومت کرده و این مقاومت به متحدین منطقه ای این نوع تلقی از سیاست جرات خواهد داد و ممنکسنت بزودی در ایران ، روسیه،بلا روس و بعضی کشورهای آسیای میانه شاهد بخیابان آمدن هواداران سیاستهای آمریکا باشیم . در عین حال از یاد نبریم که اگر ” روسیه ” به این نتیجه برسد که احتمال بقدرت رسیدن غربگرایان افراطی در ایران مطرح است ، در اشغال بخشهای شمالی وغربی ایران تردید نخواهد کرد و در آنصورت هم مورد حمایت جناح حاکم و اقشار محافظه کار قرار خواهد گرفت . نظر به چنین موضوعی ، بحث مهم سیاست خارجی اپوزیسیون را مطرح می کند که می تواند موضوع نوشته ای دیگر باشد .

« ویدیوی ترجمه مصاحبه مطبوعاتی ” ولادیمیر زلنسکی ” رییس جمهوری ” اوکراین و ملاحظاتی در باره بحران اکراین