Home خبرها ارشیو خبرها گسترش تنش، به زيان صلح و امنيت منطقه و مغاير منافع ملی کشور است اقدام انتقام جویانه، کشور را با خطر جنگ روبرو خواهد ساخت!
ارشیو خبرها - خبرها - ژانویه 5, 2020

گسترش تنش، به زيان صلح و امنيت منطقه و مغاير منافع ملی کشور است اقدام انتقام جویانه، کشور را با خطر جنگ روبرو خواهد ساخت!

با کشتن قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس ـ جانشین فرمانده الحشدالشعبی و فرمانده کتائب حزب‌الله ـ به همراه عده ای از اعضای این گروه نظامی به دستور ترامپ، وضعيت پيچيده و خطرناکی در منطقه، کشور عراق و در مناسبات بين جمهوری اسلامی و دولت امريکا به وجود آمده است. سران حکومت ايران و فرماندهان نظامی از اقدامات انتقام جويانه سخن می گويند که می تواند با واکنش تندتر دولت ترامپ مواجه شود. دولت ترامپ اعلام کرده است که در صورت اقدام انتقام جويانه جمهوری اسلامی، به اقدامات شدیدتر مبادرت خواهد ورزید.

اين برداشت بين مقامات رژيم ايران وجود داشت که ترامپ تا انتخابات رياست جمهوری امريکا به اقدام نظامی در مقابل تحرکاتی نظيرحمله به پهپاد امريکا و تأسیسات نفتی عربستان سعودی، دست نخواهد زد. اما اقدامات اخير دولت امريکا و ترور قاسم سليمانی نشان داد که ترامپ سياست خويشتن داری و محتاطانه را کنار گذاشته و به واکنش تند در مقابل اقدامات ايذائی جمهوری اسلامی و حاميان او در عراق روی آورده است. در سال های گذشته عليرغم تشديد تنش بين تهران و واشنگتن، دولت های هر دو کشور از روياروئی مستقيم اجتناب کرده و به جنگ نيابتی بسنده می کردند. اما با رويدادهای اخير، دو کشور رودروی هم قرار گرفته، خظر جنگ مستقيم افزايش يافته و فصل جدیدی از بی‌ثباتی در منطقه را به وجود آورده است.

وضعيت خطرناک کنونی حاصل سياست های توسعه طلبانه جمهوری اسلامی در منطقه، پيشبرد سياست “عمق استراتژيک”، دخالت در امور کشورهای منطقه و راه اندازی گروه های شبه نظامی و دست نشانده در لبنان، عراق و سوريه، تن ندادن به مذاکره بدون پيش شرط با دولت امريکا از يکسو و از سوی ديگر خروج ترامپ از برجام و اعمال سخت ترين و گسترده ترين تحريم های غيرانسانی اقتصادی عليه ايران است. از ابتدا مشخص بود که سياست های توسعه طلبانه برای قرار گرفتن در جايگاه قدرتمندترين کشور در منطقه، بحران آفرين است و می تواند زمينه ساز تنش های شديد و جنگ شود. قاسم سليمانی معمار و مجری اين سياست بود.

ترور قاسم سليمانی ضربه بس سنگينی برای جمهوری اسلامی است. او هدايت گر جنگ ۳۳ روزه در سال ۲۰۰۶ ميان حزب الله لبنان و اسرائيل بود و در مقابله با داعش در عراق و سوريه، اقناع پوتين برای پشتيبانی هوائی از دولت سوريه، تغيير وضعيت متزلزل بشار اسد و تثبيت موقعيت او و آوردنش به تهران برای ديدار با علی خامنه ای و حسن روحانی نقش داشت. جمهوری اسلامی بعد از ترور قاسم سليمانی، تهدید کرده که انتقام خواهد گرفت. روزهای نگران کننده ای در مقابل ما قرار دارد.

در دو کشور ايران و عراق، ما شاهد برآمد اعتراضی مردم عليه فقر، بيکاری، فساد و شکاف طبقاتی و عليه حکومت های آندو کشور بوديم. اعتراضات در اين دو کشور روندهای سياسی را رقم زده و نظر افکار عمومی جهانی را جلب کرده بود. با رويدادهای اخير و به ويژه کشته شدن قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس، فضای سياسی اين دو کشور تغيير کرده، اعتراضات مردم به حاشيه رانده شده و مسئله روياروئی جمهوری اسلامی و دولت ترامپ در کانون توجه ها قرار گرفته است. طبعأ رژيم ايران از اين وضعيت بيشترين بهره را خواهد گرفت تا خيزش آبانماه در سايه قرار گيرد.

ما چهار حزب و سازمان دموکرات، جمهوری خواه و ملی هرگونه تشديد تنش در منطقه  و روياروئی مستقيم بين جمهوری اسلامی و دولت امريکا را که می تواند به جنگی فاجعه آمیز علیه ایران تبدیل گردد و نيز ترور دولت امريکا را بشدت محکوم می کنيم. ما اقدامات ايذائی جمهوری اسلامی و گروه های شبه نظامی وابسته به آن و هرگونه اقدام انتقام جویانه در شرایط ملتهب کنونی را افتادن در سيکل معيوب کنش و واکنش و در خدمت راه اندازی جنگ، منافی صلح و امنيت منطقه و منافع ملی کشورمان میدانیم. پيشبرد مذاکرات بدون پيش  شرط بين دو دولت ايران و امريکا، وارد شدن سازمان ملل متحد به اين مناقشه، اجتناب از اقدامات انتقام جويانه و تمرکز بر اقدامات سياسی، به رسمیت شناختن حاکمیت ملی عراق و پایان دادن به سياست های توسعه طلبانه و مداخلات سیاسی و نظامی در کشورهای دیگر منجمله عراق، لبنان، یمن و سوریه توسط جمهوری اسلامی و ديگر کشورها، رعایت حاکمیت ملی و استقلال عراق و توقف واکنش نامتناسب از سوی دولت آمریکا را تنها راه برای رفع بحران کنونی میدانیم.

هئیت های سیاسی – اجرائی:

اتحاد جمهوری خواهان ایران

حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

سازمان های جبهه ملی ایران در خارج از کشور

همبستگی جمهوری خواهان ایران

۱۴ ديماه ۱۳۹۸ (۴ ژانويه ۲۰۲۰)