Home خبرها ارشیو خبرها نگاهی به دور نخست انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در سال ۲۰۲۲-جواد قاسم آبادی
ارشیو خبرها - خبرها - آوریل 21, 2022

نگاهی به دور نخست انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در سال ۲۰۲۲-جواد قاسم آبادی

 • میزان مشارکت نسبت به انتخابات ریاست جمهوری درسال ۲۰۱۷
  در این دور از انتخابات ۷۳,۶۹ درصد از واجدان حق رای به پای صندوق ها رفتند. این رقم در مقایسه با استقبال از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۷ که دارای مشارکت ۷۷،۸۰ درصد از واجدان حق رای بوده است، چهار درصد کاهش نشان می دهد.
  این کاهش مشارکت کنندگان در انتخابات ۲۰۲۲ از نظر نویسنده زنگ خطر جدیدی برای کلیت حاکمیت سیاسی در جمهوری پنجم فرانسه است. چه با وجود معضلات جدی در مقیاس ملی و اروپایی و جهانی، بویژه پاندمی کوید ۱۹ و جنگ اوکراین، درصد بیشتری از مردم فرانسه از تمامی کارگزاران نظم پارلمانی جمهوری پنجم و این شکل از انتخابات، بی اعتماد شده اند.
  این روند عکس استقبال بیشتر از انتخابات را بطور مثال در ایالات متحده آمریکا دیدیم که با بروز مشکلات جدی در امور سیاسی و اجتماعی ایالات متحد گوناگون، درصد بیشتر و حتی بی سابقه ای از واجدان حق رأی به پای صندوق های رفتند تا با حمایت از رقیبی در مقابل رقیب دیگر، سیاست حاکم را تغییر دهند.
  این مشارکت بیشتر در ایالات متحده امریکا نشان از امید به امکان تغییرات حتی جزیی، در شکل اعمال حاکمیت نظام سرمایه‌داری در آمریکا دارد.
  آنچه در فرانسه باعث تأسف است عدم مشارکت بیشتر در انتخابات برغم مشکلاتی همچون فراگیری ویروس کوید ۱۹ و جنگ اوکراین است و این کاهش چهار درصدی رای دهندگان، از بی اعتمادی بیشتر به نظام پارلمانی و بعبارت دقیقتر دموکراسی نیابتی جمهوری غیرقابل تجزیه و دموکراتیک و لاییک و اجتماعی پنجم در فرانسه، خبر می دهد!
 • برنده اصلی این دور از انتخابات
  با مشاهده آمار و ارقام و مقایسه این آمار و ارقام می بینیم که رییس جمهور کنونی با ۲۷,۸۵ درصد بیشترین آرا را از آن خود کرده است و پس از او مارین لوپن نماینده راست فرانسه با ۲۳,۱۵ درصد آرا و سپس نماینده ژان لوک ملانشون نماینده چپ فرانسه با ۲۱,۹۵ درصد آرا رییس جمهور کنونی را تعقیب می کنند.
  از نکات قابل توجه در این دور از انتخابات آرای سناتور سابق سوسیالیست، نفر سوم انتخابات است که با ارایه برنامه «چپ» و با تفاوتی بسیار ناچیز؛ دقیقاً ۱,۲ درصد آرا؛ از نماینده راست فرانسه شکست خورد و به دور دوم و رو در رویی سرنوشت ساز با رییس جمهور گلوبالیست فرانسه راه نیافت.
  بواقع محبوبیت کاندیدای چپ و بدست آوردن رای بیش از یک پنجم مشارکت کنندگان در دور اول انتخابات، برای چپ فرانسه در دو دهه گذشته بی سابقه است.
  در دور اول انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۷ می بینیم که نماینده راست با ۲۱,۳ درصد آرا و نماینده چپ با ۱۹,۵۸ درصد آرای شرکت کنندگان، رای گیری دور نخست را به پایان می برند و نویسنده چنین محبوبیتی برای یک برنامه چپ را نزدیک به دو دهه گذشته در فرانسه بیاد ندارد.
  این آرا نشان می دهد که در دوران رشد بی اعتمادی به رژیم امپریالیستی حاکم بر فرانسه، جنبش «چپ» همسرنوشت راست نیست و با سازماندهی جامعه مدنی و تدارک اجتماعی و ایجاد یک بلوک سیاسی «چپ» و توافق بر ارایه یک کاندیدای واحد برای مقام ریاست جمهوری، بی تردید در انتخاب رییس جمهور آینده فرانسه موفق تر خواهد بود و در صورت ایجاد بلوک «چپ» و ارایه نماینده واحد، بلوک «چپ»، مقام ریاست جمهوری پنجم فرانسه را از آن خود خواهد کرد!
  همینجا لازم بتوضیح است که خود اندیشمندان فرانسه «جمهوری پنجم» را «جمهوری شاهنشاهی» و یا شاهنشاهی دوره ای می نامند، چه در این «جمهوری» رییس جمهور از حقوق ولایت مطلقه فقیه، آنهم نه به حکم الهی که به رای مستقیم و مخفی مردم و با استناد به قانون اساسی جمهوری پنجم بهره مند است و از جمله می تواند بارها هر دو مجلس شورای ملی و سنا را منحل کند و مجالس جدیدی فراخواند!
  از این رو برای تغییر وضع کنونی و بازگشت اعتماد توده های مردم و برون رفت از «دموکراسی» نیابتی و حرکت بسوی دموکراسی مستقیم، ایجاد یک بلوک متحد «چپ» و بدست آوردن تمامی قدرت از طریق تسخیر مقام ریاست جمهوری و تغییر جمهوری پنجم از طریق رفراندوم و برقراری دموکراسی مستقیم؛ همچون کشور همسایه سویس؛ بدون خشونت میسر خواهد گردید!
 • بازنده بزرگ انتخابات
  با مشاهده ارقام می بینیم که امانویل مکرون و مارین لوپن و ژان لوک ملانشون در سال ۲۰۱۷ محموعا ۶۴,۹۸ درصد آرای مشارکت کنندگان را بدست آورده اند و در دور اول انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۲ مجموعا ۷۲,۹۵ درصد کل آرا را از آن خود کرده اند و در همین دور انتخابات کاندیداهای ۹ گانه دیگر محموعا ۲۷ درصد آرا را بدست آورده اند!
  در حقیقت برنده اصلی دور اول این انتخابات؛ با مقایسه آرای هریک نسبت به انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۷ بترتیب ژان لوک ملانشون و مارین لوپن و امانویل مکرون هستند و ۹ شرکت کننده راست و چپ دیگر که کم پایه تر از انتخابات سال ۲۰۱۷ شده اند، بازندگان بزرگ این انتخابات هستند!
  باخت این افراد نه تنها جنبه حقوقی و سیاسی دارد بلکه عواقب اجتماعی نیز بهمراه دارد چه بزرگ‌ترین شاخص عواقب این باخت جنبه بی اخلاقی این «من» های بزرگ در فرقه های چپ و راست فرانسه و عدم کناره گیری از رای گیری ها
  به نفع سه کاندیدای در روزهای پایانی ست!
  من شخصاً از «راست» و نمایندگان آن در انتخابات انتظار هیچگونه همکاری و نزدیکی با یکدیگر را ندارم و منم منم زدن و فردیت و فرقه گرایی را شاخص‌ اصلی و ماهوی بورژوازی می دانم اما کسانی که با ادعای «چپ» قانونی، در انتخابات بورژوایی شرکت می کنند و از هیچ شانسی حتی برای کسب حداقل ۵ درصد آرا و دریافت دولتی هزینه های انتخاباتی خود ندارند، تا آخرین لحظه حاضر به کناره گیری به نفع کاندیدای صاحب اقبال «چپ» نشدند، عملا مسول شکست چپ از راست در دور اول این انتخابات ریاست جمهوری فرانسه هستند و بار دیگر نشان دادند که چپ توتالیتر و چپ ناسیونالیست نه تنها حاضر به تشکیل بلوک چپ برای مقابله با راست ملی و جهانی نیستند بلکه عملا آب به آسیاب بورژوازی خودی و جهانی می ریزند و با منیت و فرقه گرایی باعث تشدید اختلافات میان اکثریت عظیم تولید کنندگان فاقد سرمایه و دوری بیشتر و بیشتر این اکثریت عظیم اجتماعی از قدرت می شوند. این همه منیت و فرقه گرایی در «چپ» که از نظر من فاجعه ای عرضی و نه گوهری ست، در اشخاص حقیقی و حقوقی «چپ» ایران نیز بیداد کرده است و می کند!
 • اثر این دور انتخابات بر آینده فرانسه
  بر طبق آمار و سنت انتخابات و یا توجه به سوپر محافظه کاری اکثریت جامعه ثروتمند فرانسه، به احتمال بسیار زیاد در دور دوم انتخابات، رییس جمهور کنونی ابقا خواهد گردید.
  با آنچه در بحث های مابین کاندیداها در دور اول انتخابات دیدیم، انتقاد اصلی به رییس جمهور فعلی، عدم توجه کافی به نقش «سنتی-ملی» فرانسه در اروپا و جهان بود. در دور اول انتخابات شاهد انتقاد از چپ و راست، به رییس جمهور کنونی فرانسه در دنباله روی از سیاست های آمریکا و پی‌گیری سیاست های کلان لیبرالی و بویژه پذیرش هژمونی آمریکا در «ناتو» و دنباله روی از سیاست های ضداروپایی آمریکا بود.
  به درک نویسنده و شناختی که از جامعه ثروتمند و بشدت محافظه کار فرانسه دارم، با انتخاب مجدد رییس جمهور کنونی فرانسه، سیاست های اقتصادی-نظامی و هژمونی طلبانه آمریکا از نفوذ بیشتری در فرانسه و اروپا برخوردار خواهد گردید و دولت جمهوری پنجم فرانسه در پنج سال آینده، برای بازگشت هژمونی آمریکا در اروپا و دیگر نقاط جهان، به شکل یک پل یاری خواهد رساند.

جواد قاسم آبادی
آموزگار تبعیدی مقیم فرانسه
دوشنبه «پاک» ۲۰۲۲

ghassemabadi@yahoo.fr