Home خبرها ارشیو خبرها نمونه ای از برخوردهای غیر مسئولانه به سازمانهای سیاسی
ارشیو خبرها - خبرها - سپتامبر 8, 2021

نمونه ای از برخوردهای غیر مسئولانه به سازمانهای سیاسی

اخیرا آقای ایرج مصداقی در فضای مجازی با اشاره به شرکت فردی به نام پیمان عارف که مدتهاست نه هویت روشن و دیگر نه ارتباطی با جبهه ملی دارد، در یک مصاحبه ویدئویی و مخالفت وی با برگزاری دادگاه حمید نوری، وی را از “مسئولان” جبهه ملی دانسته و این سازمان را “ننگ مصدق” خوانده است.
جای تعجب است که ایشان نمیداند که سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور نه تنها از برگزاری دادگاه حمید نوری استقبال کرده و مسئولان آن در مصاحبه های گوناگون این اقدام را پراهمیت خوانده اند، بلکه همچنین در بیانیه 27 تیر 1400 برابر 18 ژوئیه 2021 خود هموطنان خارح از کشور را تشویق به: “شکایت از مسئولان جمهوری اسلامی متهم به شرکت در عملیات تروریستی و نقض حقوق بشر در دادگاههای کشورهای غربی با بهره گیری از راهکار شکایت علیه حمید نوری در سوئد یا اسدالله اسدی در بلژیک” کرده است.
ما چنین ادعاهایی را از روی عدم آگاهی و نادرست میدانیم و انتظار داریم که افراد با مسئولیت بیشتری چنین اظهار نظرهایی را در باره سازمانهای سیاسی بنمایند.
سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
16 شهریور 1400 برابر 7 سپتامبر 2021
info@iranazad.info
http://www.iranazad.info