Home خبرها ارشیو خبرها صدیقه وسمقی نویسنده و استاد دانشگاه همچنان ممنوع الخروج است!
ارشیو خبرها - خبرها - دسامبر 13, 2019

صدیقه وسمقی نویسنده و استاد دانشگاه همچنان ممنوع الخروج است!

طبق خبرهای رسیده خانم صدیقه وسمقی نویسنده و استاد دانشگاه همچنان ممنوع الخروج است.افزون برآن بتازگی همراه گروهی از دوستانش به دادسرای فرهنگ و رسانه نیز احضار شده اند. دلیل احضار ایشان افزون بر امضای بیانیه ی معروف به ۷۷ نفر در محکومیت سرکوب های اخیر، دیگر موارد را نیز شامل بوده است، مانند بیانیه ای که در مورد جدایی دین از حکومت امضا کرده بود. او همچنان از مواضع خود دفاع کرده و فعلا با قرار کفالت آزاد است.
این گونه محدودیت ها برای خانم وسمقی تازگی ندارد. در شهریور امسال برای دومین بار چند دقیقه پیش از آنکه سوار هواپیما شود برای دومین بار از مسافرت او جلوگیری کردند.
در احضاریه ای که توسط بازپرس شعبه چهارم دادسرا ی عمومی بنام محمد کرمی امضاء و برای او فرستاده شده شکایت مطروحه اجتماع و تبانی برضد امنیت داخلی کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی نوشته شده است .