Home خبرها ارشیو خبرها صدای متحد وجهانی زندانیان سیاسی-عقیدتی ایران هستیم
ارشیو خبرها - خبرها - سپتامبر 5, 2020

صدای متحد وجهانی زندانیان سیاسی-عقیدتی ایران هستیم

حکومت اسلامی و باندهای جنایتکار آن ناتوان ازپاسخگوئی به مطالبات انباشته شده در۴۱سال گذشته، گرفتار در بحران‌های خودساخته واز ترس قیام مردم میهنمان، این روزها بر شدت شکنجه وآزار زندانیان سیاسی -عقیدتی وصدوراحکام اعدام و حبس های طولانی مدت افزوده و آنان را در معرض ابتلا به ویروس کرونا قرار داده است .در اعتراض به شرایط ناهنجار حاکم بر زندانهای ایران، تعدادی از زندانیان سیاسی برای رساندن صدای حق طلبانه خود به گوش جهانیان از جان خود مایه گذاشته ودست به اعتصاب غذا زده اند.

هموطنان عزیز،مدافعان حقوق بشر!

اگرچه در طول چهاردهه گذشته بسیاری از شخصیت ها وگروههای سیاسی و حقوق بشری هریک تلاش کرده اند صدای دادخواهی ومظلومیت زندانیان سیاسی-عقیدتی ایران را در خارج از کشور ودر مجامع بین المللی بازتاب دهندولی ازآنجايی که این اقدامات بصورت پراکنده وانفرادی انجام شده است متأسفانه تا کنون نتیجه مؤثری ببار نیاورده و از درجه توحش حکومت اسلامی نسبت به زنان ومردان زندانی چیزی کاسته نشده است.

هموطنان عزیز داخل وخارج از کشور، مدافعان حقوق بشر در سراسرجهان!

پس از سرکوب وکشتاروحشیانه مردم ایران توسط باندهای جنایتکارحاکم برایران درجریان جنبش اعتراضی آبان ۹۸، ما جمع بزرگی ازفعالان سیاسی ومدنی وحقوق بشری با توجه به وضعیت کنونی وخرده کاری و پراکنده کاری حاکم براپوزیسیون حکومت اسلامی در امر دادخواهی ودفاع از زندانیان ، ضمن انتشارفراخوانی از تمامی شخصیت ها وگروههای حقوق بشری و سیاسی دعوت کردیم که لااقل برای حفظ جان ودفاع از تمام زندانیان وارد همکاری و ایجاد کارزاری فراگروهی وجهانی ودائمی بشویم. خوشبختانه بیش از1000 تن از شخصیت های سیاسی وحقوق بشری به این دعوت پاسخ مثبت دادند و موافقت خود رابرای برپائی چنین کارزاری اعلام داشتند واز میان آن جمع شورای اولیه هماهنگی برای ایجادکارزار جهانی دادخواهی و دفاع از زندانیان سیاسی-عقیدتی شکل گرفته است.

آزادیخواهان، مدافعان حقوق بشردرسراسرجهان!

اینک در ادامه پیگیری این پروژه ملی وفراگروهی، از شما هموطنان آزاده ای که مایل به تقویت و پیشرفت این اقدام ملی وجهانی هستیددعوت میکنیم برای پرهیز از خرده کاریها وپراکنده کاری ها ودوباره کاری های گذشته که نتیجه ثمربخشی درآزادی زندانیان سیاسی -عقیدتی وکاهش توحش حکومت اسلامی نداشته است ، با «شورای هماهنگی کارزارجهانی دادخواهی ودفاع از زندانیان سیاسی-عقیدتی ایران» به آدرس زیر تماس بگیریدتا با یاری هم برای گسترش و جهانی کردن صدای زنان ومردان آزاده وخانواده هایشان که در اسارت حکومت اسلامی به سرمیبرندبکوشیم وخاری شویم در چشم جانیان حاکم بر میهنمان که ۴۱ سال است با زبان زندان وشکنجه و اعدام با شریف ترین فرزندان این سرزمین سخن میگویند.

شورای هماهنگی کارزارجهانی دادخواهی ودفاع از زندانیان سیاسی-عقیدتی ایران