Home خبرها ارشیو خبرها سرکوب دولتی گسترده‌تر شده است، بر تلاش‌ها جهت توقف دستگیری فعالان مدنی و لغو شکنجه و اعدام بیفزاییم!
ارشیو خبرها - خبرها - می 11, 2023

سرکوب دولتی گسترده‌تر شده است، بر تلاش‌ها جهت توقف دستگیری فعالان مدنی و لغو شکنجه و اعدام بیفزاییم!

آزادی‌خواهان؛
با آغاز نهضت زن، زندگی، آزادی و اوج‌گیری اعتراضات سراسری مردمی به شرایط زیست در ایران، جمهوری اسلامی بناچار و تحت فشار توده‌های معترض مجبور به عقب نشینی شد تا ضمن تجدید نفس و بالابردن بودجه سرکوب و حقوق ماهیانه‌ نیروهای سرکوب، به تیز کردن تیغ و تجدید سازماندهی نیروهای سرکوب ادامه دهد!
امروز با کاهش حضور توده های ناراضی در خیابان ها و میدان ها، حاکمیت مذهبی ایران مجددا به احضارهای گسترده، دستگیری های جمعی و تشدید اعدام دست زده است!
بقرار اطلاع تنها در هفته گذشته بسیاری از جمله حبیب اسیود، موسی گرگیج، احسان گرگیج، عبدالله زاروزهی، مدینه سبزوان، امین الله کریمی قلجایی، محمد شیبک، گل محمد نارویی، عبدالستار شاهوزهی، نعمت الله ریگی لادیز، عید محمد شادان، محمود رحمانی، لال محمد شیزایی براهویی در زندان های مختلف و در سراسر کشور به قتل رسیدند.
در همین مدت صدها فعال مدنی به بیدادگاه ها احضار شدند و مورد تهدید مستقیم نیروهای سرکوب قرار گرفتند. کتایون ریاحی، پانته‌آ بهرام، افسانه بایگان، فاطمه معتمدآریا و هاشم آقاجری تنها مشتی از خروارها احضار فعالان مدنی هستند. این نخستین بار نیست که جمهوری اسلامی ایران پس از سرکوب بیرحمانه و خونین اعتراضات قهرمانانه توده های ناراضی؛ بویژه در نقاط دور از پایتخت؛ به بالابردن بودجه نیروهای سرکوب و انتقام گیری از معترضان مستأصل از وضع موجود، دست می زند!
انجمن ما باردیگر اوجگیری سرکوب و احضار و زندان و شکنجه و اعدام را شدیداً محکوم می کند و تشکل های مدنی داخل و خارج از کشور را به اعتراض هرچه گسترده‌تر و اقدام مشترک جهت اعتراض به اوجگیری سرکوب در ایران دعوت می کند!

سرنگون باد رژیم زندان و شکنجه و اعدام!

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران – پاریس

اردیبهشت ماه ۱۴۰۲