Home خبرها ارشیو خبرها در کنار مردم کردستان هستیم 
ارشیو خبرها - خبرها - نوامبر 30, 2022

در کنار مردم کردستان هستیم 

بیانیه حزب سوسیال دموکرات و لائیک ایران

هم اکنون در ایران همه مردمانی که به آزادی و برابری باور دارند در یک نبرد بزرگ با تحجر، رذالت و شرارت  بپاخاسته‌اند.

هم اکنون حکومت اسلامی سفاک هموطنان شهرهای کردنشین را به خاک و خون میکشد، به طوری که  در ۴۸ ساعت گذشته حداقل ۱۳شهروند کرد در اثر شلیک مستقیم نیروهای این حکومت جنایتکار کشته شدند. 

هم اکنون جنایات علیه بشریت در بوکان، جوانرود، مهاباد و پیرانشهر در حال وقوع است. بنا بر گزارش های رسیده نیروهای امنیتی حکومت اسلامی دیروز و امروز با خودروهای نظامی همراه با مسلسل‌های سنگین برای ایجاد رعب و وحشت، در مهاباد گشت‌ می‌زنند و به روی مردم بیگناه تیراندازی می‌کنند. 

همچنین خبرهایی مبنی بر قطع آب و برق در برخی نقاط شهرها گزارش شده است. 

از  ۱۷سپتامبر، حکومت اسلامی بیش از ۴۳۰ غیر نظامی از جمله ۶۰ کودک را در بیش از ۱۵۵ شهر به هنگام تظاهرات کشته است. 

حکومتی که شهروندان خودش را به خودی و ناخودی تقسیم می‌کند نمی‌تواند دوام بیاورد .

حزب سوسیال دموکرات و لائیک ایران باوردارد که امروز بیش از هر زمان ایرانیان باورمند به آزادی و برابری در برابر یک وظیفه وجدانی، اخلاقی و ملی   بزرگ و دشوار قرار دارند و آن اینکه این خونهای ریخته شده و این فداکاری‌های بی‌نهایت آزادی‌خواهانه و انسان دوستانه را به یاد داشته باشیم. 

هم میهنان گرامی ما باید همگی در هر کجا از ایران و دنیا که هستیم در جهت حمایت و کمک از کردستان و مردم زجر دیده آن که امروز تحت محاصره قرار دارد به خیابانها آمده و یک صدا با عزمی راسخ به این رژیم سفاک نشان دهیم که خون گرم جانباختگان میهن بیهوده بر زمین ریخته نشده است، بلکه این ملت تولد نوینی را در پیش روی خود می بینند که آن حکومت مردم، توسط مردم، برای مردم و برای تمامی ایران زمین است.  

نهاد راهبردی حزب سوسیال دموکرات و لائیک ایران

بیست و دوم نوامبر ۲۰۲۲ 

www.rangin-kaman.net