Home خبرها ارشیو خبرها در اندوه درگذشت فریبرز رئیس دانا
ارشیو خبرها - خبرها - مارس 17, 2020

در اندوه درگذشت فریبرز رئیس دانا

ایرانیان عزیز

با کمال تاسف باخبر شدیم،  زحمتکشان ایران یکی از یاران راستین خود را از دست دادند.

فریبرز رئیس دانا، که عمری درراه یاری به مردم فرودست، ناملایمات میهن بلازده ما را

فریاد می نمود، صبح روز دوشنبه 26 اسفند ماه 1398  در تهران چشم از جهان فرو بست.

زندگی فریبرزرئیس دانا  به عنوان اقتصاددان، نویسنده و مترجم، عضو فعال کانون نویسندگان ایران و یکی ازچهره های مطرح مخالف حاکمیت، همواره در پیچ و خم دردسرهای امنیتی گرفتار بود.

او که به خوبی می دانست سهم مردم نیازمند را، رانت خواران حاکمیت چپاول می کنند، آرام

نداشت، وتا آخرین روزهای زندگی،  برای دستیابی به یک رهیافت ملی تلاش می کرد.

برای مردمی که در برهوت استبداد زده ایران گرفتارآمده اند، حضورحتی یک تن چواو،  که

دل در گرو مام میهن داشته باشد، بی گمان امیدآفرین است.

هیئت مدیره اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد،  خود را دراین اندوه سهیم می داند،  و فقدان

او را به بازماندگا ن، اعضای کانون نویسندگان، زحمتکشان و ایرانیان میهن دوست تسلیت می گوید،  و یادش را گرامی می دارد.

هیئت مدیره اتحادیه سراسری

16 مارس 2020