Home خبرها ارشیو خبرها درگذشت محمدرضا خوبروی پاک

درگذشت محمدرضا خوبروی پاک

بادریغ بسیار ناگهان با خبر شدیم که دوست عزیز ما اقای محمدرضاخوبروی پاک ازهمکاران ایران لیبرال درگذشته است.
خوبروی پاک مردی با دانش ، حقوقدان و وطنخواه و دارای تالیفات بسیاری از جمله فدرالیسم در جهان سوم،نقدی بر فدرالیسم،حقوق مردم و شهروندی،خواب آشفته ملت سازی و
ده ها آثار با ارزش دیگربود. او از رهروان راه خلیل ملکی و مردی وارسته و گریزان از هیاهو و جنجال های رایج بود و نبودش ضایعه ای بزرگ برای جامعه فرهنگی و سیاسی ایران است .
درگذشت این دوست فرهیخته و ایراندوست را به بازماندگان و یاران ایشان تسلیت می گوییم.
سازمان ایران لیبرال

جمعه – ۳ فروردین ۱۴۰۳

2024-03-22