Home خبرها ارشیو خبرها درگذشت شادروان حاج محمد خلیل نیا را تسلیت می گوییم
ارشیو خبرها - خبرها - سپتامبر 7, 2021

درگذشت شادروان حاج محمد خلیل نیا را تسلیت می گوییم

از زمانی بیش تر از یک قرن پیش و از هنگام نقلاب مشروطیت ایران،« بازار» همواره یکی از پیش رو ترین کانون های مبارزات آزادیخواهانه ملت ایران بوده است.در زمان نهضت ملی کردن نفت به رهبری دکتر محمد مصدق بازار هم چنان از پیشگامان نهضت ملی بود.وشخصیت های برجسته فراوانی از بازار در زمره پیروان فداکار نهضت ملی ایران قرار داشتند .
حاج محمد خلیل نیا عضو قدیمی حزب ملت ایران و جبهه ملی ایران یکی از همان بازرگانان ثابت قدم وصمیمی نهضت ملی ایران در بازار تهران بود. ما درگذشت این مرد شرافتمند و فرهیخته را به خانواده ارجمند او به جامعه اصناف و بازاریان و به همه یاران و پیروان راه مصدق یعنی راه آزادی واستقلال ایران تسلیت می گوییم.
تهران – دهم شهریورماه 1400 خورشیدی
شورای مرکزی جبهه ملی ایران
دکتر ابراهیم احدی-بانو فرشید افشار-الهه امیر انتظام-فرهاد امیر ابراهیمی-مهندس مرتضی بدیعی-پوراندخت برومند-دکتر جهانشاه برومند-فرهاد بیشه ای-دکتر علی حاج قاسمعلی-مهندس هوتن دولتی-فرید دهدزی-حسین ریاحی-مهندس مسعود صالحی –مسعود صفاریان-پیام صفی پور-دکتر رضا گل نراقی-دکتر محسن فرشاد یکتا-اصغر فنی پور-دکتر باقر قدیری اصلی-پریچهر مبشری-دکتر حسین مجتهدی-مهندس علی محمدی-پروفسور صادق مسرت-منوچهر ملک قاسمی-ضیاء مصباح-محمد حسین ملک ختایی-دکتر آذین موحد-دکترحسین موسویان-جمشید میرعمادی-دکتر پژمان میرکریمی زراسوند-ابوالفضل نیماوری-دکتر جمشید وحیدا