Home خبرها ارشیو خبرها درگذشت رحیم شریفی
ارشیو خبرها - خبرها - دسامبر 24, 2021

درگذشت رحیم شریفی

باتاسف بسیار با خبر شدیم که آقای رحیم شریفی این مرد میهندوست و یار وفادارسیاسی دکتر شاپور بختیار در پاریس در گذشته است.
رحیم شریفی در سال 1323 عضو حزب میهن شد که بعدها در سال 1331به حزب ایران پیوست و به عضویت کمیته مرکزی حزب ایران نیز در آمد.وی مدیریت روزنامه جبهه آزادی را برعهده داشت که سردبیری آن با ابوالفضل قاسمی بود. او در سال 57 به دولت شاپوربختیار پیوست و درکنار او بود. پس از انقلاب و خروج از کشور از هیات موسسین نهضت مقاومت ملی و مسئول تشکیلاتی آن بود.از سال 1564 نشریه سهند را منتشر کرد .
او مقاله ها و مصاحبه های بسیاری در مورد وقایع انقلاب 57 و نخست وزیری دکتر بختیار دارد.
از آثار او دو کتاب بیادگار مانده است : سی سال در گذر تاریخ و یادمانده های رحیم شریفی از شهریور 1359 تا پایان سال 1360.
او تا پایان عمر دغدغه ایران داشت و از اینکه منافع و مصالح کشورمان از یاد رفته است و ملت اسیر یک مشت شیاد ضد ایرانی شده است رنج می برد وچاره را در اتحاد و خیزش همگانی بدون چشمداشت به بیگانه می دانست.
درگذشت او را به بازماندگان و دوستان و رهروان سیاسی ایشان تسلیت می گوییم .

سازمان ایران لیبرال