Home خبرها ارشیو خبرها درسوگ دکتر علی راسخ افشار
ارشیو خبرها - خبرها - سپتامبر 23, 2021

درسوگ دکتر علی راسخ افشار

مرگ چنین خواجه نه کاریست خرد

رودکی


با اندوه شدید و دریغ بسیار از درگذشت دکتر علی راسخ افشار یکی از بنیانگذاران سازمانهای جبهه ملی ایران در اروپا درسالهای ۶۰، در روزچهارشنبه ۳۱ شهریورماه برابر با ۲۲ سپتامبر، خبریافتیم. دکتر راسخ افشار مدتی دراز دچار بیماری و ناتوانی جسمانی بود.

دکتر علی راسخ افشار نواده ی حاج محمد حسین راسخ افشار یکی از بازرگانان خوشنام و معتبر کشور، از امنای بازار تهران، از رهبران جبهه ملی بازار، و از هواداران استوار دکتر مصدق بود که با رهبر نهضت ملی ایران رابطه ی مستقیم و نزدیک داشت. پدر او نیز موقعیتی مشابه داشت و راه نهضت ملی و مصدق در خانواده ی راسخ افشار امری تثبیت شده بود.

دکتر علی راسخ افشار خود پزشک و متخصص در رشته ی اورتوپدی و نیز یکی از بنیانگذاران اصلی سازمانهای جبهه ملی ایران در اروپا بود. او که از بدو تجدید فعالیت جبهه ملی درایران در سال۱۳۴۰در تشکیل کمیته های شهری این سازمان در آلمان نقشی فعال بازی کرده بود در اولین کنگره ی بزرگ آن که در سال۱۳۶۳ در ویسبادن آلمان با شرکت نزدیک به ۱۱۰نماینده ی منتخب از۳۳ کمیته ی اروپا متعلق به بسیاری از کشورهای این قاره برگذار می شد به ریاست آن کنگره انتخاب شد و با وجود برخی مشکلات که همواره در اینگونه کارها رخ می دهد کنگره را که بیش از4 روز به درازا کشید با همکاری اکثریت بزرگ نمایندگان به بهترین وجهی اداره کرد.

پس از برگذاری موفقیت آمیز کنگره او همچنان به کار سازماندهی واحدهای شهری و نظارت بر حسن اداره ی آنها ادامه داد و در سالهای بعد به عنوان یکی از اعضاء هیأت اجرائی سازمان ضمن ادامه ی همین فعالیت و کوشش در گسترش در کشورهای دیگر اروپا همراه با دیگر اعضاأ هیأت اجرائی بر انتشار ایران آزاد ارگان رسمی سازمان نیز که هیأت تحریریه ی آن در پاریس مستقر بود، نظارتی دقیق داشت.

همچنین زیر نظر او و به همت یکی دیگر از دوستان آلمان بود که با کمک روزنامه نگاران آلمانی نشریه ی ای ان اف ( جبهه ملی ایران) به زبان آلمانی به صورتی آبرومند در آلمان منتشر و برای مراکز سیاسی این کشور ارسال می شد.

برای او آموزش نظری و تاریخی اعضاء سازمان از اهمیت بسیار برخوردار بود و به همت او بود که کتاب های بسیاری که می توانست در این زمینه ها برای پیشرفت اطلاعات اعضاء سودمند واقع گردد از ایران خواسته می شد و در دسترس أعضاء جوان سازمان قرارمی گرفت.

او پس از پایان دوره ی تخصصی خود و چندین سال پزشکی در بیمارستان های آلمان به ایران رفت و حرفه ی پزشکی را در وطن دنبال کرد اما در همه حال به راه خود و مبارزه وفادار ماند. متآسفانه در آن دوران با استعفای اعضای شورای جبهه ملی منتخب کنگره ی اول تهران در داخل کشور جبهه ملی به حال فترت درآمده بود و کسی یا ارگانی نمی توانست بنام آن با سمت رسمی سخن بگوید. در سال۱۳۵۷و از زمانی که جبهه ملی ایران فعالیت رسمی خود را ازسرگرفت او به عنوان مسئول تشکیلات سازمان به فعالیت پرداخت. اما با استقرار نظام رعب و وحشت جمهوری اسلامی او نیز پس از چندی ناچار به جلای وطن و عزیمت به کشور آلمان که سالیان جوانی و تحصیل خود را در آن گذرانده بود شد. وی بلافاصله پس از بازگشت بار دیگر با حضور در کنگره ی سازمانهای جبهه ملی ایران در اروپا که بتازگی تجدید تشکیلات کرده بود فعالیت سیاسی خود به عنوان یکی مبارز نهضت ملی و عضو جبهه ملی را از سر گرفت و تا پایان عمر ادامه داد.

دکتر علی راسخ افشار به ایران، مردم ایران و فرهنگ غنی و تاریخ پرافتخار کشور خودعشق می ورزید و در کنار استقلال کشور، آزادی سیاسی و پذیرش هوشیارانه ی اصول ناظر بر پیشرفت های اجتماعی و فرهنگی مغرب زمین را شرط انکارناپذیر رهایی ملت و بازگشت ایران به دوران های خلاق و پرافتخار تاریخ خود می دانست. او به دکتر مصدق به عنوان کسی که با نشان دادن راه آزادی و استقلال کشور از راه احترام به قانون و پایداری در راه این آرمان به پیشگام برجسته و درخشان این راه تبدیل شده بود ارادتی ژرف داشت. او در سالهای اخیر با ارسال پیام هایی به جلسات و مراسمی که در بزرگداشت دکتر شاپور بختیار از سوی نهضت مقاومت ملی ایران یا مشترکاً از سوی این سازمان و سازمانهای جبهه ملی ایران در اروپا برگذار می شد به تأیید گزینش و راه او به عنوان ادامه راه مصدق و نهضت ملی ایران پرداخته بود.

دکتر راسخ افشار با وجود سالخوردگی هنوز همچنان دارای ذهنی روشن و بیدار بود و در گفتگوهای دوستانه از راه دور و نزدیک با فکری آگاه و فعال در همه ی زمینه ها اظهار نظر می کرد و همچون گذشته با معرفی و توصیه ی کتابهای جدید پرارزشی که بتازگی خوانده بود آنان را مرهون لطف خود می ساخت.

با درگذشت دکتر علی راسخ افشار نهضت ملی ایران یکی از خدمتگزاران روشن بین، وفادار و ثابت قدم خود را از دست داد.

ما با اظهار اندوه عمیق خود از این ضایعه ی جبران ناپذیر، فقدان او را به خانواده ی ارجمند راسخ، به همسر گرانقدر او بانو ایران میرعمادی راسخ، فرزندان برومند او بهنام و ماندانا، به خانواده ی نهضت ملی ایران و به ملت ایران تسلیت می گوییم و خود را در این درد بزرگ با آنان شریک می دانیم.

پنجشنبه اول مهرماه ۱۴۰۰

برابر۲۳ سپتامبر ۲۰۲۱

سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا