Home خبرها ارشیو خبرها تسلیت به مناسبت درگذشت دکتر منصور بیات زاده
ارشیو خبرها - خبرها - آوریل 6, 2021

تسلیت به مناسبت درگذشت دکتر منصور بیات زاده

با کمال تاثر و تاسف از درگذشت دکتر منصور بیات‌ زاده اطلاع یافتیم. دکتر بیات زاده یک مصدقی سوسیالیست بود که از زمان حضورش در آلمان در سال 1338 یکی از فعالترین مبارزان خارج از کشور بود. وی در تمام این دوران، چه به عنوان هیئت اجرائی جبهه ملی ایران در خارج از کشور ، چه به عنوان دبیر کنفدراسیون جهانی یا سازمان سوسیالیستهای مصدقی برای استقلال، آزادی، حاکمیت ملت، قانونمداری و علیه استبداد حاکم در ایران مبارزه کرد. دکتر بیات زاده آزادیخو اهی ملی، وطن پرست، دموکرات و معتقد به همکاری نیروهای ملی بر اساس راه مصدق و اصول عقاید جبهه ملی ایران بود.

دکتر منصور بیات زاده پس از تحمل بیش از یکسال بیماری در روز شنبه ۳ آوریل در سن ۸۴ سالگی چشم از جان فروبست.

ما این ضایعه را به خانواده های بیات زاده و سحرخیز و همچنین کلیه همرزمان، دوستان و آشنایان دکتر بیات زاده تسلیت میگوییم.

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

16 فروردین 1400 برابر 5 آوریل 2021

info@iranazad.info

http://www.iranazad.info