Home خبرها ارشیو خبرها این نمایش مسخره انتخابات نیست!
ارشیو خبرها - خبرها - نوامبر 13, 2019

این نمایش مسخره انتخابات نیست!

هم میهنان گرامی،

مردمان آزادیخواه و آزاده‌ی جهان،

حکومت ولایت مطلقه فقیه تاکنون نشان داده است که نه آزادی های اجتماعی-سیاسی، نه وجود احزاب آزاد و غیردولتی ونه آزادی انتخابات، هیچکدام را برنمی‌تابد. حق انتخاب شدن و انتخاب کردن در این حکومت معنا ندارد. بیت رهبری ولایت فقیه، دستگاه های امنیتی، وزارت اطلاعات، وزارت کشور و شورای نگهبان نامزدهای انتخاباتی را مرحله به مرحله و به بهانه های گوناگون از شرکت در انتخابات محروم می کنند. روزنامه های آزاد، احزاب آزاد، تریبون های آزاد برای شرکت در انتخابات وجود ندارد. زندان ها مملو از آزادیخواهان و مخالفان حکومت است. هیچ حزب و تشکل و گروه سیاسی مخالف نظام جمهوری اسلامی امکان فعالیت ندارد. حکومت ولایت مطلقه نه تنها اجازه ی هیچ گونه فعالیت سیاسی، حزبی و اجتماعی را نمی دهد، حتا از نشست و گردهمایی اعضای جبهه ملی به مناسبت هفتادمین سال تاسیس جبهه ملی نیز جلوگیری می کند. روزنامه های منتقد تعطیل می شوند و روزنامه نگاران انتقاد کننده به شلاق و زندان و شکنجه دچار می شوند. در چنین وضعیتی حاکمیت تعدادی انگشت شمار را به دلخواه خود دست چین کرده و اجازه شرکت در نمایش انتخاباتی می دهد. کار فساد سیاسی، اقتصادی و مالی به جایی رسیده است که حتا گماشتگان حکومت هم زبان به شکایت گشوده اند.

جبهه ملی ایران در هفتاد سال گذشته همیشه مدافع حاکمیت ملی و حقوق و آزادی های مردم، آزادی احزاب، آزادی مطبوعات و آزادی رسانه های عمومی و آزادی انتخابات بوده و برای تحقق حقوق حقه ی ملت ایران مبارزه کرده است. ما خواهان انتخابات واقعی و آزاد با نظارت نمایندگان همه ی اصناف و طبقات اجتماعی در ایران هستیم.

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور فقدان آزادی انتخابات را توهین به ملت بزرگ ایران می داند. ما چنین نمایش مسخره ای را به نام انتخابات نمی پذیریم و در چنین نمایشی شرکت نمی کنیم. ما از مردم شریف و آزاده ی ایران و از همه هواداران خود انتظار داریم که این نمایش مسخره را که نام انتخابات بر آن نهاده اند فعالانه رسوا کنند و خواهان انتخابات آزاد با نظارت کامل معتمدین مردم بشوند.

سازمان های جبهه ملی در خارج از کشور

20 آبان 1398 برابر 11 نوامبر 2019

info@iranazad.info

http://www.iranazad.info