Home ویژه ایران لیبرال آرشیو ویژه ایران لیبرال کرم از درخت است یا باغبان؟- حسن بهگر

کرم از درخت است یا باغبان؟- حسن بهگر

جو بایدن شتابزده از افغانستان بیرون آمد، با تبانی قبلی با گروه طالبان که مدعی مبارزه با آن بود و با برچیدن حکومت دست نشاندۀ خودش و با سپردن سلاح های بسیار بدست این حکومت وحشی.

کار او انتقادهای بسیاری برانگیخت ولی وی قاطعانه گفت من برای این کار عذرخواهی نمی کنم زیرا افغانستان مستعد اتحاد نیست  و در سخنرانی های متعدد اضافه کرد که افغانستان باید تجزیه شود!

دولت بایدن در فوریه امسال فرمانی اجرایی برای مصرف 7 میلیارد دلار دارایی مسدود شدۀ افغانستان صادر کرد که نیمی از پول را برای خانواده های 11 سپتامبر و نیمی دیگر را برای کمک های بشردوستانه اختصاص می دهد. این در حالی است که حدود 40 سازمان از رئیس جمهور خواسته اند تا تمام سرمایه های موجود در مؤسسات مالی ایالات متحده و بانک جهانی را از این امر مستثنی کند و به یکی از این گروهها بنام  Unfreeze Afghanistan که یک سازمان حمایت از زنان است  بدهد که به مسائل  و مشکلات جامعه مدنی افغانستان از جمله معلمان  و کارکنان مراقبت های بهداشتی، رسیدگی می کند. بار ستیزهای مذهبی و خشونت ها و  محدودیت های جدید، بویژه برای زنان بسیار سنگین است و افزون بر آن  ناامنی فزاینده غذایی، کمبود ویرانگر مراقبت های بهداشتی در افعانستان بیداد می کند .

پرسش اینست آیا آمریکا در این 20 سال اشغال افغانستان  قدمی در راه اتحاد یا بهبود زندگی مردم افغانستان برداشته است که حال آن را غیرممکن می داند ؟

افغانستان 2 میلیارد دلار دیگر ذخایر ارزی دارد که در کشورهایی دیگر از جمله بریتانیا، آلمان، سوئیس و امارات متحده عربی نگهداری می شود و این کشورها بنا به پیروی از سیاست آمریکا ان را  مسدود کرده اند. در حقیقت ان بخش از ناتو که به افغانستان حمله کرده  اکنون پس از ترک آنجا قیمومت افغانستان را نیز برعهده گرفته و تا وقتی مردم افغانستان مطابق میلش رفتار نکند پولشان را پس نخواهد داد.

جو بایدن می گوید  افغانستان هیچ زمانی کشور یکپارچه نخواهد شد. حرف اینست که افغانستان کشوری یکپارچه بود شما به این روزش انداختید.

طولانی ترین جنگ تاریخ آمریکا را شما بر افغانستان تحمیل کردید و آنجا را لانۀ حقانی ها و داعشی و طالبان کردید. سیاست راهبردی آمریکا در افغانستان و اصولاً در خاورمیانه سیاست انگلیس است .براساس همین سیاست خباثت آمیز همواره پشتون ها را بر افغانستان مسلط  کرده اید و در حقیقت تخم نفاق و کینه و پراکندگی را در افغانستان کاشته اید. وجود همین گروه های مذهبی و خرابکار در رقابت باهم و  قاچاق مواد مخدر و اسلحه موجبات ناامنی نه تنها افغانستان بلکه مرزهای آن را هم فراهم می کند.

مشخص است که موقعیت جغرافیایی افغانستان به سبب همسایگی با دو کشور رقیب آمریکا یعنی روسیه و چین و داشتن معادن غنی و همسایگی اش با ایران موقعیت ممتازی است که آمریکا بهیچوجه نمی خواهد از آن دست بکشد. حتا در حکومت طالبان که بلبشو  هم هست نمی گذارند آب خوش هم از گلوی کسی پایین برود. داعش بمب در مسجد شیعیان می گذارد . طالبان هزاره ها را می کشد. پاکستان هم  با دخالت نظامی در افغانستان کار را خراب تر می کند . خوب با این شرایط چگونه افغانستان امنیت و یکپارچگی و استقلال داشته باشد؟

مردم افغانستان از گرسنگی می میرند و دولت آمریکا بابت 11 سپتامبر پول آنها را مصادره کرده و تصاحب می کند و حاضر نیست کودکان افغانستان را از گرسنگی نجات دهد. گرچه قبلاً حکومت آمریکا در قبال مسایل مشابه مانند عراق که 500000 کودک عراقی در اثر فقر غذایی مردند خم به ابرو نیاورده و آن را لازم دانسته است  ولی  از همه تماشایی تر آنست که  کمک 40میلیارد دلاری  بایدن که  از جیب مردم آمریکا به اوکراین پرداخت می شود، مقایسه کنید  با پول خود مردم افغانستان که  قطره چکانی پرداخت می شود!

مردم افغانستان این سالیان هولناک و پر مشقت را تحمل کرده اند و لی از پا ننشسته اند و برای استقلال و حاکمیت ملی خود همچنان  مبارزه می کنند  و همانطور که در طی تاریخ نشان داده اند دست تجاوزگران را کوتاه خواهند کرد. حال اگر کمکی هم به آنها شود ضرری ندارد.

پنج شنبه – ۱۲ خرداد ۱۴۰۱

2022-06-02