کار، کار انگلیسی هاست (12)– نویسنده : jack straw جک استراو- برگردان : کیومرث صابغی

فصل هفتم                                               سر گروهبان شاه – با کمک بریتانیا ” به نظر میرسد که فرض همه بر این است که من کودتا را براه انداختم.  شاید در قالب کلی فرض درستی باشد ” جناب ژنرال ادموند آیرون ساید ( Ironside ) ، فرمانده انگلیسی نورپرفورس ( Norperforce ) – مخفف قوای شمالی ایران ( … ادامه خواندن کار، کار انگلیسی هاست (12)– نویسنده : jack straw جک استراو- برگردان : کیومرث صابغی