اطلاعیه

«اندیشکدۀ آگاهی و شناخت» با ارسال نامه ای، در تاریخ سوم فوریۀ ۲۰۲۰ جدایی خود را از جبهۀ جمهوری دوم اعلام نمود.

اخیراً شخصی با سؤاستفاده از گذرواژه ای که در اختیار داشته، مطلبی از سوی اندیشکده در صفحۀ اینستاگرام قدیمی جبهه که از آن زمان غیر فعال شده بود، قرار داده است.

در اینجا، ضمن مردود شمردن این عمل و محکوم نمودن آن، رسماً به اطلاع همه میرسانیم که این سؤاستفاده که خلاف موازین سیاسی و اخلاقی است، مطلقاً بدون اطلاع جبهه انجام گرفته و هیچ مسئولیتی متوجه ایران لیبرال و جبهۀ جمهوری دمکراتیک و لائیک نمیسازد.

جبهۀ جمهوری دمکراتیک و لائیک ایران

سازمان ایران لیبرال