Home آرشیو هپلی اسلام راستین پیدا شد- هپلی
آرشیو هپلی - تازه ها - هپلی - آگوست 28, 2022

اسلام راستین پیدا شد- هپلی

خیلی ها فکر می کنند که کلمات فاقد جان و قدرت هستند. خیر آقا این کلمات حیات دارند قدرت دارند ، خیلی هم قدرت دارند و نباید آن ها  را دستکم بگیریم . بیشتر اوقات حالیمان نیست فکر می کنیم کلمات فقط حروف بی جان هستند، حروف توخالی، نه عزیزم کلمات نه تنها جان دارند رقابت دارند دعوا دارند و می توانند حتا سرنوشت ما را رقم بزنند. می فرمایید چطور؟

 مثلاً اول انقلاب آقای سنجابی را در نظر بگیرید که حقوقدان است و  حتما می داند کلمات چه معنایی دارد هنگام امضای سند با خمینی، حضرت آیت الله با کمک دستیارانش یک کلمه اسلامی به جنبش ملی اضافه می کند  که در آن زمان نه تنها سنجابی بلکه هیچ کس به جز آیت الله خدعه پرور، التفات چندانی بدان نمی کند و یک قرارداد سه ماده ای تنظیم می شود تا کوشش های بختیار را که مردم را از  خطر دیکتاتوری ملایان برحذر می دارد خنثی کنند .

«ماده اول: سلطنت کنونی ایران با نقض مداوم قانون اساسی و اعمال ظلم و ستم و ترویج فساد و تسلیم در برابر سیاست‌های بیگانه فاقد پایگاه قانونی و شرعی است.

ماده دوم: جنبش ملی اسلامی ایران نمی‌تواند با وجود بقای نظام سلطنتی غیر قانونی با هیچ ترکیب حکومتی موافقت کند.

ماده سوم: نظام حکومت ملی ایران باید بر اساس موازین اسلام و دموکراسی و استقلال به وسیلۀ مراجعه به آرای عمومی تعیین گردد.»

غافل از اینکه هرکه اسلام بکارد جمهوری اسلامی درو می کند و غافل تر اینکه این اسلام، اسلام راستین است، چون اسلامی است که به آن عمل می شود، آن هم با تأیید آیات عظام. البته در مقابل این اسلام واقعی هزار جور اسلام تخیلی هم داشتیم، به سبک سوسیالیسم های تخیلی دوران مارکس. ولی نه آنها به حساب می آمدند نه این ها می آیند.

خوب بیچاره سنجابی تقصیری نداشت و نمی دانست از کدام اسلام سخن می گویند؛ از کجا می دانست که اسلام راستینی که پس از کلمه ملی آمده، برمی گردد و  ملی  را می خورد و یک لیوان آب هم روش ؟ احتمالاً دنبال تخیلات خودش بود.

ببینید این نه گناه سنجابی است نه گناه خمینی. این مشکل از اسلام است که بخصوص اگر راستین هم باشد تبعات غیرقابل پیش بینی دارد.

شعار انقلاب 57 مگر  آزادی و استقلال و عدالت اجتماعی نبود؟ همه را عملی کردند منتها به شکل اسلامی . می فرمایید چگونه ؟ عرض می کنم :

آزادیش که همان بهار آزادی بود و بیش از یک فصل هم طول نکشید. به تابستان که رسیدیم عرق همه را درآوردند و آن شد که شد.

با سفارت گیری آمریکا و ناسزا به آن و آتش زدن پرچمش استقلال را بخوبی  جامه عمل پوشاندند و حالا اگر پشت بندش میلیون ها دلار ضرر کردند و یک جنگ 8 ساله هم روش این دیگر تقصیر کسی نیست . استقلال خرج دارد .

 اما عدالت اجتماعی وعده های خوبی داده شد و گفته شد خانه مجانی برای مستضعفین می سازیم و از همه مهم تر که  خمینی گفت خداوند هم خودش کارگر است . دهان همه چپ ها و هواداران کارگر بسته شد، حالا تو بدو به خدا برسی ببینی عضو کدام سندیکاست. این خدایی که زمین و زمان را در 7 روز خلقت کرد کم عرق ریخته ؟ تو حالا می خواهی ادعا کنی از خدا برتری ؟ تازه این کار خدا هیچ  سودی هم براش نداشت خودش هم مالک و هم کارگر خودش بود.  این مدلش دیگر به مغز مارکس هم خطور نکرده بود. اسلام راستین همین است چیزهایی می گوید که در قوطی هیچ عطاری پیدا نمی شود.

این اسلام راستین نمونه شگفت انگیزی است بخدا .روز و شب متولیان حکومت از خودشان افشاگری می کنند و دزدی ها همدیگر را رو می کنند و غصه می خورند  و گروه گروه مردم را اعدام می کنند و بعد می روند تکیه و مسجد گریه می کنند تا گناهانشان بخشیده شود. دیگر محلی برای هیچ تنابنده ای نگذاشته اند که انتقاد و افشاگری کند. اطلاعاتی که آنها از خودشان دارند اپوزیسیون ندارد. هیچ تنابنده ای ندارد ، فقط خودشان در رقابت هزار فامیلی پته خودشان را روی آب می اندازند و دیگر اپوزیسیون چه چیزی را می خواهد افشا کند؟

 می گویند مدافع استقلال و  تمامیت ارضی کشور هستند و هنوز به  مظهر استقلال طلبی ایران که مصدق باشد فحش می دهند. می گویند اگر ج ا برود ایران صد تکه می شود. خوب بله از سر تصدق ج ا الان همه گرگ و شغال ها از چهارگوشه کشورمان مان ما را تهدید می کنند و می خواهند تکه ای از آن را ببرند ولی  خوب که نگاه می کنیم  می بینیم خیلی جلوتر آیت الله خلخالی در تغییر نام خلیج فارس به خلیج اسلامی بود پیشقدم بوده . می بینیم نماینده مجلس به نام محمود صادقی که به اصطلاح کارشناس حقوقی هم هست می گوید :«می توانیم با تغییر کاربری یکی از جزایر سه گانه مان در خلیج فارس و واگذاری آن به کشور برادر در آمدمان را گاز انبری چند برابر کنیم!؟»

اصلا به عقل جن هم این چیزها نمی رسد ولی متصدیان اسلام راستین چون گازانبری فکر می کنند چنینند. یا مثلا می بینیم ناگهان پرچم ترکیه را در استادیوم  تبریز با همه کنترل و اقتدار سپاه که اگر بین صد هزار مرد یک دانه زن ببینید همانجا دستگیرش م یکند، با مدیریت سردار مصطفی آجرلو به نمایش می گذارند یا در تلویزیون صدا و سیما  شخصی که بعداً مدعی می شوند نفوذی پان ترک ها بود، صحبت از ملت ترک می کند. یعنی خودشان سوزن به فلان جایشان می زنند و بعد هم داد می کشند. می گویید چرا؟ این هم از مصلحت اسلام راستین است .

می گویند ما از هویت ملی حمایت می کنیم. از کتاب های درسی تاریخ ملی ما را حذف کرده  و منحصر به بعد از اسلام کرده اند و هر شاعر و نویسنده ملی داشتیم حذف شده. مردم زورکی عید نوروز را جشن می گیرند ولی هنوز حکومت  طلبکار است.

خوب این هم از کاربردهای مصلحتی اسلام راستین است . هرکاری در اسلام راستین مجاز است. اگر مصلحت اقتضا کند می تواند  قران آتش بزند و مسجد بسوزاند ولی همچنان رهبر مسلمین جهان باقی بماند. این اسلام راستین می تواند به هر شکلی در هر زمان در بیاید و در زمان دیگر می تواند همهُ آنها را نسخ و نابود کند.اسلام راستین ، خیلی  شریف و پاکیزه است تا آنجا که می تواند به نفع خودش هزار دروغ بگوید و خدعه بکند و می تواند یک عمر حرف های خوشگل و مامانی بزند  تا زمانی که کاردی بدستش بیفتد سرت را گوش تا گوش ببرد .

خوب که فکر کنید خواهید فهمید که اسلام راستین اسلامی است که مراجع بگویند و مراجع هر چه بگویند درست است، حتی اگر با نص قرآن هم مخالف باشد. معیار این نیست که خدا خواسته به بندگانش چه بگوید، مهم این است که نمایندگانش می خواهند به شما چه بگویند. مثل این خبرگزاری ها که هر خبری خودشان بخواهند می نویسند و هر تیتری هم بخواهند بالایش می زنند. خیلی فرقی با رادیو فردا ندارد. فقط این یکی از طرف کاخ سفید و سازمان ملل می بافد، آن ها از طرف خدا. به هر حال دنبال اسلام راستین نگردید، دنبال آخوند راستین باشید، وقتی هم پیدا کردید چشم و گوش بسته از او تبعیت کنید. دنیایتان این طوری خراب می شود؟ چشمتان کور. فکر می کنید آخرتتان درست خواهد شد، آنرا هم کور خوانده اید.

یکشنبه – ۶ شهریور ۱۴۰۱

2022-08-28