استقلال برای چه؟- حسن بهگر

این روزها تئوریسین های ج ا از عصر پیروزی سخن می گویند واین که وارد عصر جدیدی شده ایم و آمریکا نتوانسته است به ما حمله کند. از استقلال ایران سخن می گویند که به همت ترساندن کشورهای همسایه  و بالا بردن هزینه حمله با تهدید اینکه اگر حمله کنید ما جنگ را به  تمام کشورهای همسایه سرایت می دهیم،  توانسته ایم  سرپا بایستیم.

خطاب به مردم می گویند گرچه خسته اید ولی ببینید ما چه کرده ایم و قدر بدانید. تمام منتقدین خارج از کشور مواجب بگیر بیگانه معرفی می کنند و خود را مدافعان واقعی وطن جلوه می دهند. به مردم می گویند می دانیم خسته اید ولی دوام بیاورید. در داخل که مخالفان را قلع و قمع کرده ایم و در خارج هم فقط مزدوران بیگانگان هستند، فقط به ما گوش بدهید.

شما بیش از 40 سال مردم و کشور را غارت کرده اید و صنایع و کارخانه های کشور در دست هزارفامیل ملایان و وابستگانشان است. جنگل و محیط زیست را تخریب کرده اید. بیش از  7 میلیون ایرانی را که اغلب آنها متخصص و تحصیلکرده بوده از از کشور تارانده اید. جوانان هیچ آینده ای برای خود نمی بینند و آمار اعتیاد و خودکشی هر روز بالاتر می رود. تجمع معتادان درملاء عام و کشیدن مواد مخدر بصورت عادی در آمده است و محلی برای نگهداری آنها ندارید. زندان ها پر است ولی در فکر ساختن زندان های جدیدی هستید. مردم ما گرسنه هستند و شما در فکر ساختن امت اسلامی شیعه با زعامت رهبری ولی فقیه هستید. شما ملت ایران را به رسمیت نمی شناسید و با تاریخ و جشن های این ملت دشمنی دارید. شما دشمن استقلال هستید زیرا مردم را از استقلال بیزار کرده اید و بیهوده نیست که جاسوسان بیگانه تا دفتر رهبری و وزارت اطلاعات پیشروی کرده اند .

شما ملت ایران را تحقیر کرده اید و با بی لیاقتی پس از گذشت دو سال هنوز نتوانسته اید مردم را در برابر ویروس کرونا واکسینه کنید.

 مردم خسته اند؟

برخی از مردم به استقبال مرگ می روند تا از این زندگی خلاص شوند. از اول آمدن جمهوری اسلامی تا کنون چند نفر خودکشی یا خودسوزی کرده اند. هنوز آماربیمارستان  لقمان الدوله ادهم ممنوع است ؟ شما درحالی که دایم از کرامت انسانی لاف می زنید بنیاد اخلاقی و دینی مردم  را ویران کرده اید. ما پس از انقلاب به استقلال دست یافته بودیم . از دیوار سفارت آمریکا بالا رفتن و تحریک همسایگان برای صدور انقلاب موجب جنگ و ویرانی کشور شد.

با نادانی و شقاوت بی نظیر و کشتار بهترین فرزندان کشور به تدریج پشتیبانی مردم را از دست داده اید و بیهوده نیست که کشورهای خارجی طمع به خاک این کشور و دخالت در آن بسته اند و هرروز ما ندایی از جدا سری در کشور می شنویم . شما آزادی مردم را به همه نوع سلب کرده اید  و حالا حتا می خواهید مردم را از دسترسی به اینترنت نیز محروم کنید.

می گویید رسانه قوی ندارید آری ندارید . تبلیغات باید محتوا داشته باشد؛ وقتی آه در بساط باقی نمانده مردم جلوی چشمشان جگرگوشه شان پرپر می زند فقط تبلیغات کارگر نیست . اگر فارغ التحصیلان علوم ارتباطات را تارومار نکرده بودید بجای الجزایر باید ایران تلویزیون خود را اداره می کرد ولی افسوس که جای سالم نگذاشتید.

شما برای مردم این سرزمین دیگر چه باقی گذاشته اید که بر استقلال آن افتخار می کنید ؟

شما حتا امید را در مردم کشته اید . تبلیغات خارجی دارد مردم نومید از آزادی را برای پذیرش دیکتاتوری غیر دینی آماده می کنند. شما با ادامۀ استبداد دینی امکان ادامه حیات ندارید و به آخر خط رسیده اید.

شما اقلیت های دینی را آزرده اید و بسیاری را به جلای وطن واداشته اید. عده ای از رهبران اقلیت های مذهبی را ترور کرده اید و حتا از زندانی کردن دروایش هم ابایی ندارید .نیمی از جامعه ما یعنی زنان از حقوق برابر محرومند و در کشور اقلیت تلقی می شوند زیرا نیمی از حقوق مرد را دارا هستند.

حجاب اجباری و من در آوری شما امنیت را از دختران ومادران ما سلب کرده و جرات بیرون آمدن از خانه ندارند.

می گویید ما تقدس نداریم! عجب!؟ حرف های تازه ای می شنویم . شما هزاران نفر را در سال 67 فقط به سبب آنکه کمونیست بودند یا روایت دیگری از شیعه داشتند اعدام کرده اید، این اعدام ها در دفاع از کدام تقدس بوده است؟ حکومتی که برای سب نبی و ائمه  تا توهین به رهبری و غیره حکم زندان و شلاق و حتی اعدام می دهد ایا برای دفاع از بادهوا این کار را می کند یا دفاع از تقدس؟

کلمات شما توخالی است و بویی از صداقت ندارد زیرا  کوشش نمی کنید مردم را بفهمید و از این رو نه با مردم خود به تفاهم رسیده اید نه با همسایگان و نه با دیگر مردم دنیا .

با جنگ و ستیز با خودی و دیگران تا کی می توانید دوام بیاورید؟

بدتر از این، وقتی که به ناچار جا به دیگری بپردازید مملکت را به دست که خواهید داد؟

آماده اید تا همانطور که شاه شیرۀ آزادیخواهی را کشید و کشور را به دست شما داد، شما هم به بدتر از خود واگذارش کنید. خودتان هم که بمیرید، معلوم نیست ارث تان تا کی گریبانگیر ما خواهد ماند. حیات و مرگتان هر دو مایۀ بدبختی و نکبت است. حکومتی به نحسی و نکبت شما در تاریخ ما نبوده.

۹ اَمرداد ۱۴۰۰

2021 31 July .https://www.youtube.com/watch?v=na2gebo84F4