Home آرشیو هپلی مصاحبۀ لولو با حضرت آیت الله شابدولعظیمی کرونا حقانیت اسلام را اثبات کرد – بقلم لولو
آرشیو هپلی - تازه ها - هپلی - آوریل 12, 2020

مصاحبۀ لولو با حضرت آیت الله شابدولعظیمی کرونا حقانیت اسلام را اثبات کرد – بقلم لولو

لولو متوجه شد که در میانۀ بحران کرونا متأسفانه از نظرات آیات عظام به اندازۀ کافی استفاده نمیشود. خواستیم مصاحبه ای با یکی از آنها انجام بدهیم ولی معلوم شد که در اغلب بیت مبارک بست نشسته اند و احوط دانسته اند که حتی با اسکایپ هم تماسی با کسی نگیرند، چون به گوششان رسیده که اینترنت پر است از ویروس.

در کمال ناامیدی به بیت آیت الله شابدولعظیمی ملتجی شدیم که خوشبختانه فرمودند به شیوۀ مرضیۀ جدشان ما را خواهند پذیرفت. وقتی پرسیدیم نسب مبارکشان به کدام امام میرسد. فرمودند که جدشان مرحوم حاج کاظم کاروانسرادار بوده و معروف بوده که دست رد به سینۀ مشتری نمیزند.

قبل از شروع مصاحبه از ایشان سؤال کردیم که آیا گذشته از آیت اللهی، از مراجع تقلید هم  هستند یا نه. چون کسی را که نتوان تقلیدش را درآورد، به درد ستون لولو نمیخورد. ایشان فرمودند که کار در دست اقدام است و خودشان دنبال مقلد ماهر هستند که خوب تقلید دربیاورد ولی خیلی هم مردم را نخنداند که مرتبت روحانی ایشان مخدوش نشود. بعد استجازه کردیم که مصاحبه را قدری چالشی انجام بدهیم تا برای خوانندگان جذاب باشد. اجازه نفرمودند و گفتند غلط میکنید، من فقط مصاحبه های مالشی را میپذیرم. شرطشان را پذیرفتیم و مصاحبه را شروع کردیم.

حضرت آیت الله شابدوالعظیمی در ایام صباوت

حضرت آیت الله، اول میخواستم نظر کلی شما را در بارۀ بحران کرونا جویا شوم. ارزیابی حضرتعالی از این واقعۀ مولمه چیست؟

[ادعیه و اوراد اولیه حذف شد، چون در غیر این صورت ناچار میشدیم مصاحبه را در چند قسمت منتشر کنیم. خداوند از گناهان لولو بگذرد که تازه این کوچیکه است]

بنده تصور میکنم که مشیت الهی بر این قرار گرفته تا با نازل کردن این بلا، مردم را به سوی ایمان سوق بدهد و علی الخصوص حقانیت دین اسلام و بالاخص مذهب شیعۀ اثنی عشری را اثبات نماید. هر که غیر از این میگوید و شهرت میدهد، مستحق است تا ابد در جهنم به او سس تاباسکو اماله کنند و مثل کباب ترکی روی آتش بچرخانندش.

البته مستحضرید که معاندان عکس این را شهرت میدهند. ما هم اصلاً به امید گرفتن پاسخ منکران خدمت حضرت عالی رسیده بودیم. حال که خود فتح باب کردید، سراپا گوشیم.

من هم سراپا زبانم. (در این موقع زیرچشمی نگاهی به خانم ضریحی دستیار عکاس که همراه ما بود، انداختند. خانم ضریحی سرخ شد، من عرق کردم و آیت الله لبخند زد. کوتاه ولی فراموش ناشدنی)

حال در این مختصر فقط به سه برتری دین مبین اشاره میکنم، چون شرح معجزات اسلام که از زمان نزول وحی تا به حال ادامه دارد، کار یک نفر و یک عمر نیست.

روز و شب شاهدید که رسانه های غربی چه اندازه برای آشنا کردن کفار به فواید دست شویی، در تکاپو هستند تا به این ترتیب از شیوع بیماری جلوگیری کنند. ولی به اینهمه هنوز پیشرفتی حاصل نکرده اند و این قوم لجوج و عنود چنان در برابر حکم عقلی یکدنگی میکند که مجبور شده اند بسیجی های خودشان را به کوی و برزن بفرستند تا دستهای هر که را که از خانه خارج شده، وارسی کنند و ببینند که شسته شده یا نه و اگر نشده جریمه کنند. در صورتیکه اسلام قرنهاست که عموم مسلمانان را وادار به چند بار وضو گرفتن در روز کرده است که نه فقط از شیوع بیماریها توسط دست جلوگیری میکند، حتی از واگیری آنها توسط پا هم ممانعت مینماید و هنوز هم فرسنگها از علم غربی که تازه به دست شستن رسیده، جلوست. باید مردم دنیا قدر اسلام را بدانند. بلکه همین کرونا آگاهشان کند، انشأالله.

حقاً صحیح میفرمایید. نکتۀ دوم کدام است؟

عوام از سر تقلید به این الزامات دین گردن میگذارند ولی درک حکمت آنها، مانند دیگر فرامین الهی، در طول زمان و به راهنمایی علما ممکن میگردد و اکنون کرونا اهمیت حیاتی این فرامین را بر همگان مبرهن کرده است.

شاهدید که همۀ اطبأ در مفید بودن ماسک محض جلوگیری از انتقال بیماری اجماع دارند. از آن طرف هم که شاهدید که بر سر ماسک چه دعواهایی در سراسر دنیا رخ میدهد، هر کس از ترس جان، مال دیگری را میبرد و برخی از ماسک بیوه زنان و یتیمان نیز نمیگذرند. صحنه های دلخراشش را همه روزه شاهدیم. خوشبختانه وقوع چنین اتفاقاتی در اسلام غیرممکن است، چون اسلام دین قانون است نه خشونت.

قرنهاست که زنان مسلمان در پیروی از شریعت الهی ملزم به استفاده از حجاب هستند و به این ترتیب، خود و دیگران را از گزند بیماریهای واگیردار، محفوظ میدارند. امیدوارم اعضای فرقۀ ضالۀ فمینیستها که حجابشان را مانند پیراهن عثمان سر چوب کرده اند و اسباب مزاحمت هستند، تا به مصیبتهای بدتر دچار نشده اند، هشدار الهی را درک کنند و دست از یاوه گویی در بارۀ آزادی پوشش بردارند، اگر هم نه که کرونا بگیرند و به درک واصل گردند. همانطور که امراض مقاربتی زناکاران را مجازات میکند، کرونا هم بلایی است که بر دماغ و دهن بی حجابان نازل گشته است. عقوبت متوجه همان عضوی میشود که آلت معصیت بوده. این است حکمت الهی.

بله، این مسئلۀ آزادی پوشش را رسانه های بیگانه هم دائم مطرح میکنند.

رسانه های بیگانه غلط میکنند. خوانندگان بدانند که پوشش اصولاً آزاد نیست، چون اگر باشد که مردم میتوانند به اسم آزادی، مکشوف العوره هم بیرون بیایند. درست است که خداوند انسان را کون برهنه آفرید، ولی مقصودش این نبود که همه در همان وضعیت دور بگردند. حیا کنید و پیشرفت کنید. امروزه که در دوران حضرت آدم نیستیم. اسلام میخواهد شما را جلو ببرد، بیخود مقاومت نکنید. پوشش هر چه بیشتر، نشانۀ ترقی تمدن بشری است. برای همین چادر را حجاب برتر گفته اند، چون نقطۀ اوج پوشش است و چیزی را در معرض دید باقی نمیگذارد.

پس چرا اسلام در باب حجاب مردان توصیه ای ندارد؟

که گفته ندارد؟ شک به اسلام میکنید؟ اسلام برای همه چیز توصیه و جواب و احکام قاطع دارد. مدتهاست که در حوزه، طرح اجبار حجاب برای آقایان هم مطرح گشته، اما هنوز به نتیجۀ قطعی نرسیده است. من خودم از طرفداران برداشتن این گام مهم و حیاتی در احترام به فرامین الهی و به روز کردن اسلام هستم. ولی بعضی از علمأ عقیده دارند که همان ریش که بر مردان مسلمان واجب است، کافیست و کار ماسک را هم میکند. گویا آمار هم نشان میدهد که ریشوها از این مرض در امان هستند. اگر حجاب و ریش بر کودکان واجب نگشته، به این دلیل است که در معرض اینگونه بیماریها قرار ندارند. وقتی میگوییم که اسلام سراپا منطق است، به این دلایل است، ولی کو تا قدر بدانید؟

بی صبرانه منتظر اصغای نکتۀ سوم هستیم.

نکتۀ‌ سوم که مهمتر از دوتای اول است، کون شویی است که توجه به اهمیت و آداب آن بخش مهمی از فقه شیعه است و یکی نقاط عطف اندیشۀ بشری است. نگاه کنید و خودتان ببینید که طهارت گرفتن با کاغذ استنجأ که نه مبنای دینی دارد و نه مبنای عقلی، با بروز کرونا تمامی تمدن غرب را در معرض فروپاشی قرار داده است. اگر فرعون هزاران سال پیش، با ورود پشه به دماغش از دنیا رفت که تا ابد عذاب الهی را بچشد، امروزه عموم کفار از ترس اینکه از منفذ مقابل مجازات گردند به جان هم افتاده اند. دیوانه وار، بر سر تکه ای کاغذ با هم در جدالند تا بلکه با چنگ زدن بر آن، چند صباحی بر عمر پر ضلالت خود بیافزایند. غافل از اینکه از مشیت الهی، حتی به خلأ هم نمیتوان گریخت. همانا که خداوند بر همه چیز ناظر است.

اکنون وقت آن است تا جهانیان قدر اختراع آفتابه را توسط امت شیعه بدانند. نجات نوع بشر در گروه این اختراعیست که قرنها پیش و بدون هیچ ادعایی انجام گرفته است. سالیان سال به مردم خدمت کرده و اکنون مرکز توجه عالم بشریت گشته است. ولی بدانید که مثل هر اختراعی، آفتابه هم بدون رجوع به دستور العمل درست، به کاری نمیاید و دستور العمل صحیح فقط نزد علمای شیعه موجود است. یعنی تا شیعه نشوید، از آفتابۀ خالی چشم نجات نداشته باشید. علما راهنمای شما به سوی صراط مستقیم هستند، چه از جلو، چه از عقب.

فرض کنید که به مستراح رفته اید و بعد از قضای حاجت، متوجه میشوید که آفتابه ای در کار نیست. تمدن غرب اکنون در چنین وضعیتی قرار دارد و برای همین دست تمنا به سوی اسلام دراز کرده است.

حضرت آیت الله، جسارتاً عرض کنم که برخی مدعیند که آفتابه در ایران پیش از اسلام هم وجود داشته و جزو خدمات متقابل ایران و اسلام است. در این باره چه میفرمایید؟

اولاً قبل از اسلام که اصلاً چیزی وجود نداشته و به فرض محال، اگر هم چیزی بوده مهم نبوده. حال اگر چیزی شبیه به آفتابه در ایران کهن بوده، به این دلیل بوده که خداوند با دانش بیکران خود میدانسته که این قوم بالاخره محب اهل بیت خواهند شد و این آلت را به علامت رستگاری به سوی آنان نازل کرده تا به آیندۀ خود خوشبین و به رحمت الهی امیدوار باشند.

برخی به مسلمانان ایراد میگیرند که چرا علما در بارۀ کرونا از جن صحبت میکنند و ـ زبانم لال ـ میگویند این حرفها علمی نیست. لطفاً ما را روشن بفرمایید.

کسانی اینطور زبان درازی میکنند که به کلی نادانند و حکمت مطلب را نمیفهمند. اینها میگویند که کرونا ویروس است. با این حرف بی پایه مردم را از دین دور میکنند و به راه ضلالت میکشند. ویروس کجا بود؟ یک کلمه ای اختراع کرده اند و مدعی وجودش شده اند، درست مثل رمالها. با این سر و پز روشنفکری و آن دستمال گردنتان، مگر ویتگنشتاین نخوانده اید که بدانید اسم بی مسما یعنی چه؟ اصلاً مگر کارهایی که کرونا میکند از ویروس برمیاید که این خزعبلات را سر هم میکنند؟ مگر شما تا به حال ویروس را دیده اید که این چرندیات را باور میکنید؟ گفته اند مؤمن باید مقلد باشد، نگفته اند که باید کودن باشد که. به خود بیایید.

من شخصاً ندیده ام چون خیلی کوچک است، ولی میگویند علما در میکروسکپ دیده اند.

اولاً بیجا کرده اند علمأ. مگر خارج از اسلام هم علمأ داریم؟ نشنیده اید میگویند علمای اعلام؟ فکر کرده اید که را میگویند؟ این بابا هاوکینگ را که آب دهنش را هم نمیتوانست جمع و جور کند یا علمای اسلام را؟ مگر  نگفته اند که عقل سالم در بدن سالم است؟‌ آنوقت شما به این شخص که عین گدای دم مسجد سر قبر آقاست، اعتماد میکنید و در حرف حجة الاسلام قرائتی که گردنش را با تبر هم نمیتوان زد، شک میکنید؟

(در اینجا حضرت آیت الله با مهارت بسیار، ادای گدای دم مسجد سر قبر آقا را درآوردند که انصافاً بسیارشیرین بود ولی متأسفانه عکاسی که همراه برده بودیم چنان بهت زده شد که نتوانست این صحنۀ تاریخی را ثبت کند)

خود آدم باید به معاینه ببیند. شما دیده اید؟ اگر ندیده اید اختیار خودتان را به دست مشتی کذاب ندهید. بعد هم با چشم خودش باید ببینید آدم، نه با میکروسکپ و اینجور چیزها. توی این دستگاه ها نگاه بکنید همه چیز ممکن است ببینید، آنوقت دچار وهم و خیال میشوید و تصور میکنید که کشفی کرده اید.

آخر با میکروسکپ الکترونیکی عکسش را گرفته اند.

دو بار بیجا کرده اند. میکروسکپ معمولی هم همه اش کلک است. چه رسد که الکترونیکی هم بشود. میکروسکپ الکترونیکی مثل همین یوتوب است که هر چاخانی درش هست. مگر هر چه در یوتوب میبینید واقعیت دارد و شما باور میکنید که عقلتان را داده اید دست بقیه؟ یکراست بگویید در سینما دیده ام، خیال ما را راحت کنید. عکسش را گرفته اند! عجبا! مگر در عکاسخانه رفته بوده؟ حالا موقع عکس گرفتن لبخند هم میزده یا نه؟ شما را گذاشته اند سر کار، حالیتان نیست.

خوب میگویند خیلی کوچک است، فقط با میکروسگپ میتوان دید.

اگر نمیشود دید، چطور از وجودش خبر شده اند که بروند تماشایش کنند؟ خودش تلفن زده گفته من ویروسم تازه از راه رسیده ام برای عرض ارادت؟ این چرندیات را میپذیرید و آنوقت در وجود جن شک میکنید؟ پس ایمانتان کجا رفته؟ شما اصلاً فکر کرده اید این ویروسی که میگویید وجود دارد، چطور از بدن یکی به بدن دیگری میرود؟ توضیحی به شما داده اند؟

همه اش توی میکروسکپ بوده، اینجوری بوده، اونجوری بوده، عکسش را دیده ام و از این حرفها. تازه خودتان هم عینکی هستید و شهادتتان در دادگاه شرع قبول نیست. حالا گذشت میکنیم. این ویروسی که تصور میکنید عکسش  را دیده اید، دست داشته، پا داشته، بال داشته که دور دنیا راه افتاده؟

خیر، یک چیز گردی است انگار تیغ هم دارد.

خوب حالا در حد فرض میپذیریم. این چیز گردی که انگار تیغ دارد، چطوری میتواند از بدن یکی به دیگری برود؟ طیاره سوار میشود؟ با ماهان ایر میرود لابد؟ حرفهای ضدانقلاب را بزنید ما را راحت کنید.

باید منطقی فکر کرد. چیزی که اسباب حرکت ندارد نمیتواند این طرف و آن طرف راه بیافتد. اگر بخواهد قل هم بخورد، باید کسی قلش بدهد. آن جن است که هم دست دارد و هم پا و هم بال. هر جا خواست به حول قوۀ الهی میرود و باکی هم از کسی ندارد. وجودش هم مسجل است و در قرآن آمده. آنوقت این یقین را رها میکنید دنبال فرضیات علمی؟ جوان، علم همه اش از سر تا به ته فرضیات است، یعنی پا در هواست. مگر پای درس پوپر شیخ عبدالکریم ننشسته اید؟ نمیدانید که حقیقت علمی اصولاً اعتبار موقت دارد؟ ایمان را که پایه اش وحی الهی و اعتبارش ابدیست است، میدهید عوضش این چیزها را میگیرید؟ یا ایها الخاسرون، ای خاک بر اون سرون. توبه کنید.

متأسفانه برخی افراد ـ بی ایمانها را میگویم البته ـ مدعیند کرونا نشان داد دین از علم شکست خورده.

بسیار غلط زیادی کرده اند که چینین گفته اند. از سر بلاهت زبان درازی کرده اند. درست عکس این امر واقع شده. چیزی که بتواند ایمان را شکست بدهد، هنوز اختراع نشده. علم مگر شاخ غول را شکسته که  این چرندیات را میگویند؟ از روزی که این مرض آمده، همۀ اطبأ فریاد میزنند که درمانش را نداریم. همۀ حرفهایشان ضد و نقیض است و همه هم مدعی اند که علمیست! همین ماسک را ببینید، دائم داستان بکش بالا و بکش پایین است. در صورتی که اسلام یک کلمه میگوید حجاب و همه بر سرش اجماع دارند. آن وقت میگویید که دین از علم شکست خورده؟

درست و غلط حرف را باید در عمل سنجید. علم چه کرده که دین را شکست داده؟ درمان کرونا را پیدا کرده؟ نکرده که. علم خودش را هم نمیتواند سر پا نگه دارد. میگویید منشأ مرض چیست، میگوید ویروس است، میگویید این ویروس چیست و کجاست، میگویند همه جا هست ولی به چشم نمیاید، میگویید چطور منتقل میشود، میگویند خودش همینطوری هر جا خواست میرود، میگویی درمانش چیست، میگویند نداریم. ادعای موفقیت هم میکنند! وقتی میگویید که اینها نشانی جن است، تنها جوابشان این است که بگویند حرفتان علمی نیست! چه وقاحتی! خوب نیست که نیست، عوضش عین حقیقت است. آنوقت شما ساده ها دنبال این خزعبلات راه میافتید. اگر پشتیبانی الهی نبود که با ایمان امثال شما چیزی از اسلام نمانده بود. مگر آن طاعون معروف را علم دوا کرد؟ خیر، خودش به ارادۀ الهی سیاه شد، افتاد. وقتی علاج این یکی هم پیدا شد، حتی اگر علم به پای خود بنویسد، بدانید که خواست خدا بوده.

سؤال آخر بنده که مدتهاست مرا به خود مشغول کرده: از کجا بفهمیم که چیزی خواست خدا بوده؟

مگر مدرسه نرفته ای که در کلاس فیزیک برایت توضیح بدهند؟ هر وقت چیزی واقع شد، یعنی خواست خدا بوده، اگر هم واقع نشد، یعنی خواست خدا نبوده. روشن و مبرهن است این. کور باید باشی که نبینی. امر بدیهی سؤال و کنکاش ندارد.

با عرض تشکر از حضور آیت الله، مرخص شدیم تا مصاحبه را به دست شما برسانیم.

۱۱آوریل ۲۰۲۰، ۲۳ فروردین ۱۳۹۹

لولو این مصاحبه را برای ایران لیبرال انجام داده و هر که را بدون مأخذ نقلش کند، خواهد خورد