Home سخن روز آرشیو سخن روز توصیه ای دوستانه و لازم- رامین کامران

توصیه ای دوستانه و لازم- رامین کامران

خوانندگان مطالب ما می دانند که از هیچ کوششی برای راهنمایی مبارزانی که براندازی را وجهۀ همت خویش قرار داده اند، دریغ نداریم. خود من، تا آن جا که مقدورم بوده، در زمینۀ استراتژی و دکترین نوشته ام و گاه نکات پراکنده ای را هم که به ذهنم خطور کرده به اطلاع دیگران رسانده ام. چون هر کس باید در حد توان خویش به این کارزار بزرگ ملی مدد برساند و هر چه می تواند در راه آزادی ملت ایران بکوشد. این را همیشه گفته ام که در این زمینه، طرح تاکتیک کار من نیست و زحمتش بر عهدۀ دیگران است. در درجۀ اول مبارزانی که در جبهه حضور دارند و البته آن هایی که در این زمینه صاحب اطلاع و تجربه و نظر هستند.

این را را هم مستحضرید که ما در ایران لیبرال، در صدد بر پا کردن ستادی هستیم که بتواند با گرد هم آوردن افراد صاحب صلاحیت و توانا، کار راهنمایی متمرکز و سیستماتیک مبارزان را بر عهده بگیرد. از پیش نمی توان گفت که این ستاد تا چه اندازه خواهد توانست کار راهنمایی تاکتیک را بر عهده بگیرد، ولی تا راه افتادن کارش خواستم نکته ای که به نظر من هم مهم است و هم می تواند بسیار مفید باشد، به اطلاع شما برسانم، چون دعوا تمام نشده و درگیری های دیگری در راه است که باید درست اداره کرد.

سخن از یکی از دوستان نظامی صاحب سواد و تجربه است و در نهایت بسیار ساده است، ولی می تواند بسیار کارساز باشد. این دوست می گفت که مبارزان که عملاً در حال جنگ با حکومت موجود هستند، از بابت تاکتیک ضعیفند و می باید در این راه از تجربیات کادر های نظامی بازنشستۀ ایران که عمری در این کار ها دانش و تجربه اندوخته اند، بهره بگیرند تا ضعف خود را رفع نمایند. کیفیت کادر های نظامی ایران، نه فقط در سطح افسری بلکه در سطح درجه داری بسیار بالاست و دانش ارزشمند آنها می تواند راهنمای مبارزان جوان باشد.

برای بهره وری، جوانان می باید با این کادر ها که در سر تا سر ایران پراکنده اند و عموماً هم نظر خوشی نسبت به حکومت ندارند، ارتباط برقرار کنند، چه در خانواده، چه در همسایگی و چه در هر محیط دیگری که امکان تماس با این افراد را فراهم می آورد و از آنها بخواهند تا از بابت تاکتیکی راهنماییشان کنند. شک نباید کرد که اکثر این افراد با طیب خاطر به راهنمایی هموطنانی که در راه آزادی می کوشند، خواهند پرداخت. این تعلیمات تاکتیکی که به سختی می توان در اهمیتشان اغراق نمود، در قالب گروه های کوچک که چندان جلب نظر نمی کند، قابل انجام خواهد بود. آموزش را باید از همین الان که فضا قدری آرام است شروع کرد. نباید صبر کرد که آتش دوباره روشن شود و بعد تازه رفت نشست سر کلاس.

توانایی های این نظامیان گنجینه ایست که در دسترس مبارزان است و باید از آن کمال استفاده را نمود. تأثیر این نوع آموزش در بالا بردن کارآیی مبارزان و پایین آوردن تلفات نادیده گرفتنی نیست و می تواند در پیروزی نقش تعیین کننده ایفأ نماید. توصیۀ این دوست نظامی را که از همه جهت صاحب اطلاع و صلاحیت است، به کار ببندید. دسترسی یافتن به این قبیل نظرات، بخت بزرگی است، قدر این بخت را بدانید و قدر توانایی های خودتان و هموطنان تان را.

۳۰ مارس ۲۰۲۳، ۱۰ فروردین ۱۴۰۲

این مقاله برای سایت (iranliberal.com) نوشته شده است و نقل آن با ذکر مأخذ آزاد است

rkamrane@yahoo.com