Home آرشیو خبرها گزارش برگذاری مراسم بزرگداشت-شاپور بختیار

گزارش برگذاری مراسم بزرگداشت-شاپور بختیار

در سی اُمین سالروز قتل آخرین نخست وزیر مشروطه ی ایران

 و دستیار وفادارش سروش کتیبه

طبق برنامه ی اعلام شده از پیش، در روز ششم اوت ۲۰۲۱ مراسم بزرگداشت شاپور بختیار آخرین نخست وزیر مشروطه ی ایران در قبرستان مونپارناس پاریس در کنار مزار او و سروش کتیبه دستیار وفادارش برگذارشد.

در حالی که مارش ایرانی اثر یوهان اشتراوس از بلندگو پخش می شد جمع بزرگ هموطنان دسته دسته به محل مزار می رسیدند.

مراسم در ساعت ۱۶ با پخش سرود ای ایران آغاز شد. در این زمان جمعیت کثیری، که به رغم شیوع بیماری همه گیر پرشمارتر از هر سال دیگر بود، به محل رسیده بود سرود ای ایران را با هم میخواندند.

سپس پیام جوانان نهضت مقاومت ملی در خارج از کشور توسط یکی از آنان قرائت گردید. آنگاه اولین سخنران، خانم دکتر مهناز شیرالی استاد جامعه شناسی سیاسی در دانشگاه های فرانسه به عنوان سخنران مهمان امسال درباره ی شخصیت انسانی و سیاسی شاپور بختیار و شیوه ی مبارزه و کار سیاسی او سخنان آموزنده ای ایرادکرد.

 سپس سرود آزادی اثر زیبای زنده یاد استاد گلنوش خالقی پخش شد.

در این هنگام، آقای هومان بختیار رشته ی سخن را بدست گرفت و ضمن سپاس از حضور انبوه حاضران در مراسم از سوی خود و خاندان بختیار، از دلبستگی شدید خود نسبت به شخص شاپور بختیار، و شخصیت عمیق و جذاب او سخنانی پر از مهر و صمیمیت اداکرد.

سپس، به دنبال قرائت پیام جوانان نهضت از داخل کشور و پیام دیگری از یاران نهضت در آمریکا، آقای حسن نقیبی، نخستین سخنران نهضت مقاومت ملی ایران، سخنان خود را که حاوی نامه ای از دکتر بختیار خطاب به جوانان نهضت نیز بود، به ‌سمع حاضران رسانید.

آنگاه پیام ضبط شده ای از بنیاد عبدالرحمن برومند پخش شد. سپس خانم اختر قاسمی، روزنامه نگار، خارج از برنامه ی از پیش اعلام شده، خطاب به شاپور بختیار در عدم درک پیام تاریخی او در زمان لازم از سوی خود هم نسلانش، و تقاضای پوزش از این خطا کلامی چند اداکرد.

در این زمان، دومین سخنران نهضت سخنانی درباره ی اوضاع وخیم و بحران سیاسی کشور و راهی که بختیار در برخورد با چنین شرایطی در پیش پای ما گذاشته است، راه اتحاد عمل همه ی ایراندوستان دموکرات چند دقیقه ای خطاب به حاضران وهموطنان سخن گفت.

مراسم با پخشسرود ایران هرگز نخواهد مرد، سرود نهضت مقاومت ملی ایران، پایان یافت.
متون سخنرانی ها و پیام ها از هم اکنون بتدریج در این سایت منتشرخواهدشد.