Home آرشیو حسن بهگر این را نمی توانید گردن آمریکا بیاندازید – حسن بهگر

این را نمی توانید گردن آمریکا بیاندازید – حسن بهگر

در گفتاری که علی خامنه ای که بتازگی ایراد کرد همۀ  افراد شرکت کننده در اعتراضات  مجرم معرفی شدند و استثنایی در کار نبود . «این افراد یکجور نیستند .کسی را که بی‌توجه به خواست حقیقی دشمن، با او همراهی کرده یعنی فریب خورده اما جنایتی نکرده است چه دانشجو باشد چه غیر دانشجو، باید متنبّه و موعظه و هدایت و بیدار کرد و با پرسش از او که آیا این حرکت موجب پیشرفت کشور است یا ضدّ آن، او را به فکر کردن وادار و هوشیار کرد تا با دشمن هم‌صدایی نکند و به تعبیر امام بزرگوار همه هر چه فریاد دارند بر سر آمریکا بزنند.»(1)

در این جا اصلاً توجهی به خواست های مردم و علت اعتراض نمی شود.  این که چرا این فرد اعتراض می کند و خود را سپر گلوله می کند اصلا مطرح نیست.، همان طور که گرسنه بودنش،  بیمار بودنش یا بیکاریش. این که جوانان نه شغل دارند نه آینده دارند و دایم در محرومیت بسر می برند و آزادی های فردی و اجتماعی شان گرفته شده، برای خامنه ای مطرح نیست . خیر بنا از ابتدا براین است که طرف فریب خورده است.

حکومت ولی فقیه که به جای امام دوازدهم نشسته که اشتباه نمی کند، معصوم است . اختلاس ها و دزدی و ندانم کاری ها و ظلم ها و مصادره ها و خون مردم را در شیشه کردن ها همه باید انکار شود. این مردمی که بی محابا به استقبال مرگ می روند و بنا به آمار رسمی 350 نفرشان کشته شده اند همه فریب  خورده ی آمریکا هستند و باید هر چه فریاد دارند بر سر آمریکا بکشند.

وقتی می گویی مردم فریب خورده اند مگر 44 سال حکومت ولایت فقیه نبوده است؟ این مردم به قول شما نادان  و فریب خورده محصول حکومت شما هستند. تکلیف بقیه حتی آنهایی که از خودشان دفاع کرده اند چون متوسل به خشونت شده اند این است که باید «به اندازۀ  گناهشان مجازات شوند». لطفاً ولی فقیه برای خشونت علیه مردمی که در شهرهای کردستان اعتراض می کنند و پاسخ آنان با دوشکا و اسلحۀ  سنگین داده می شود نیز «اندازه ای» معین بفرمایند. آیا دیگر خشونت حد و اندازه ای بیش از این دارد؟

آیا ملایان دست  به گشودن یک جبهۀ  جنگ علیه مردم کشور زده اند؟ به چه جرمی ؟ چرا بی محابا به کشتن مردم کردستان ، بلوچستان ، زاهدان دست زده اید ؟ مسئول این خون های ریخته کیست؟ مسئول کشتن این کودکان کیست ؟ کشتار این کودکان را در کدام فقرۀ  دینی ، انسانی  دسته بندی می کنید؟

تأکید او بر اینکه «البته مجازات باید به‌وسیلۀ  قوه قضائیه‌ ای که با قدرت و سلامت و پر انگیزه است انجام شود» معنی ندارد. کدام قوۀ  قضاییه ؟ قوۀ  قضاییه ای که فساد و شقاوتش عالمگیر شده است . کاش نمونه ای از این قوۀ  قضاییه سالم و پرانگیزه ؟ هم می داد.  پرانگیزۀ  چی ؟ ما تا حال فقط قاضیانی پر از انگیزۀ  شقاوت و انتقامجویی و مال اندوز دیده ایم که نمونه های معروفش  مقیسه ، صلواتی ، مرتضوی لاریجانی بوده اند.

این واکنش تنگ نظرانۀ  ولی فقیه را در برابر طبقات مختلف مردم که نارضایی خود را آشکارا از جمهوری اسلامی اعلام کرده اند و خواستار برکناری این رژیم هستند، نمی توان نادیده گرفت.  این داوری نیست بلکه انتخاب آن چیزی است که دلخواه تو و مورد پسند توست .این یعنی از دیدن واقعیات متنفری و این در موقعیت سیاسی کنونی خطرناک است . ندیدن واقعیات چیزی را در خیابان های شهرها تغییر نمی دهد ولی رابطۀ  حاکم  با واقعیت را به هم می زند.

این کوری عمدی فقط  تاوان سنگینی برای شما ندارد برای ایران و همۀ  ایرانیان دارد و من نگران این هستم.

در تاریخ هیچ چیز بدون ریشه اتفاق نمی افتد . اسلام 1400 سال در این سرزمین ریشه داشته است همانطور که شاهنشاهی در این کشور به روایتی 2500 سال سابقه و ریشه داشت و به سبب بی لیاقتی سرنگون و به تاریخ سپرده شد . اکنون مسئولیت  یک حکومت دینی با شماست  و طبیعی است که باید خودتان جوابگوی مخالفت مردم با آن باشید. ابن کار را قرار نیست بر عهدۀ  آمریکا بیاندازید.

خامنه ای در مقام ولایت فقیه نمی تواند قاضی خود باشد و  از مجرم شمردن خود و دیگر ملایان احتراز می کند و شیفتۀ  قدرت و ایده آل خود است و به این ترتیب رژیم و کشور را به پرتگاه می برد.

پنج شنبه – ۳ آذر ۱۴۰۱

2022-11-24

(1)

رهبر انقلاب:بساط شرارت جمع می‌شود، حقیرتر از آنند که بتوانند به نظام آسیب بزنند