Home سخن روز

سخن روز

 • اولش معلوم است و آخرش نه- رامین کامران

  گروه های چهاده تایی دارند یکی بعد از دیگر به اولی اضافه میشوند و لابد آنهایی که تصور میکنند عدد چهارده خوش یمن است، به دلشان صابون زده اند که اینطوری کار ایران درست خواهد شد و موقعی که تعداد این گروه ها نیز به چهارده تا رسید، طلسم شکسته میشود و فرشته ای که دیو از…

  Read More »
 • کدام دولت پنهان؟ رامین کامران

  یکی از اصطلاحاتی که این اواخر باب شده، «دولت پنهان» است، برخی هم میگویند «دولت سایه» یا چیزهایی در همین حدود. ظاهراً این عبارت از اصطلاح آمریکایی (Deep State) گرته برداری شده که اشاره دارد به قدرتهای غیر منتخبی که قرار است با همراهی برخی از سیاستمداران و مدیران، در تعیین سیاست…

  Read More »
 • باز سیاهتان نکنند!-رامین کامران

  اینطور بویش میاید که اصلاح طلبان، مقصود باند رفسنجانی است که تحول پیدا کرده و اسم عوض کرده، ولی همیشه نقش پاسدار خوبه را بازی میکند، دارند ظریف را آماده میکنند که در انتخابات آیندۀ ریاست جمهور اسلامی، به ملت بخت برگشتۀ ایران، بفروشند. مسئله ابداً جای تعجب ندارد. اول از همه…

  Read More »
 • همه با هم؟ رامین کامران

  این داستان لازم شمردن وحدت همگانی برای پیروز شدن بر نظام اسلامی، سالهاست که همینطور در دهانها میچرخد، بدون اینکه درست حلاجی شود. برخی از سر ساده لوحی و برخی متأسفانه از روی نادرستی به این بحث دامن میزنند. گروه اول را که باید به حال خود رها کرد تا کسب…

  Read More »
 • دو کودتا در ژوئیه- رامین کامران

  بیستم ژوئیۀ هر سال فرصتی است برای یادآوری کودتای نافرجامی که در سال ۱۹۴۴ علیه هیتلر انجام گرفت. اهمیت دادن به این واقعه و حتی بزرگداشت دست اندر کاران آن، به مرور چشمگیر تر شده است. هر سال فرصتی فراهم میاورد برای بازپخش فیلمهایی که از چند دهۀ پیش در این باره ساخته…

  Read More »
 • هنر کولی گرفتن- رامین کامران

  اعلامیۀ چهارده نفره که موجی از واکنش برانگیخته، بیش از هر گروه مورد توجه پهلوی طلبان قرار گرفته که مشغول تبلیغ برای آن هستند و میکوشند تا از این نمد تولید ایران، کلاهی ببرند. حرفهایی را که راجع به اصل داستان داشتم، قبلاً زده ام و حاجتی به تکرار نیست. ولی بذل توجه…

  Read More »
 • تصحیح لازم- رامین کامران

  اخیراً، تلویزیون من و تو مستندی در بارۀ قیام دانشجویی هجده تیر پخش کرد که هدف بسیار مشخصی را تعقیب میکرد: روشن کردن نقش سرکوبگر اصلاح طلبان در قبال این قیام و همکاری دفتر تحکیم وحدت با آنها. سخن، بسیار لازم و بسیار مفید بود و روشن و صریح به…

  Read More »
 • باید بِرَه!-رامین کامران

  من هیچگاه به فوتبال علاقه ای نداشته ام، ولی به سیاست چرا. داستان اخیر فیفا برای اول بار توجه مرا معطوف به این نهاد كرد و کشمکشهای فوتبالی ـ سیاسی. در اینجا میخواهم مختصری به وجه سیاسی کار بپردازم، نه ورزشی اش. به تصور من بی دلیل نیست اگر مفسران ورزشی، به رغم توجهی…

  Read More »
 • اعتراض کردن و حکومت کردن-رامین کامران

  اینطور شایع است که قرار است اپوزیسیون ایران که مرکزش خارج از کشور است، قدرت را از دست اسلامگرایان بگیرد و در ایران به حکومت برسد! ولی وقتی به نوع موضعگیری های این اپوزیسیون نگاه میکنید، میبینید که گویی در نقش فعلیش جا افتاده و نه توان رفتن به سوی…

  Read More »
 • با رژیم دشمنید یا با ایران؟ رامین کامران

  یکی از تأسف آور ترین صحنه هایی که روز و شب در این اپوزیسیون شاهدش هستیم، تکرار مضامین تبلیغاتی آمریکایی اسرائیلی است از زبان مدعیان مبارزه با رژیم اسلامی. نمونه ها یکی و دو تا نیست و در عمل هر موج تبلیغی که راه میافتد و به طور مرتب و…

  Read More »