برای خریدهای عمده و  کتابفروشی ها تخفیف ویژه منظور می شود .

 

حساب بانکی : سوئد – استکهلم به شماره 3300604- 5287 SEB

 

 

50 کرون

 

Setiz ستیز و مدارا - رامین کامران

               120کرون

 

 

http://www.iranliberal.com/Aksha/tn.jpg ضد ولایت فقیه – براندازی حکومت اسلامی - رامین کامران

                                               70کرون

 یکرنگی – شاپور بختیار – برگردان مهشید امیر شاهی

                                 120 کرون

 

شماره های مختلف پیام ایران 100 کرون

p1p6-7

 

p4-5p8

 

p9

 


 

بازگشت