در باره ما

در باره ما

سایت ایران لیبرال خانهٌ آن گروه از پیروان مصدق است که خواستار براندازی نظام سیاسی موجود ایران هستند و جایگزینی آن با نظامی دمکراتیک و لیبرال و لائیک.

تاسیس 2004 میلادی

مدیر مسٔول حسن بهگر

 

Iran Liberal belongs to proponents of Mossadegh’s ideals who endeavour to replace the actual regime in Iran with a democratic, liberal and secular on

کد QR برای اندروید